National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - Croatia
22 Members of parliament to date
ANNA VASILEVA ALEKSANDROVA
GEORGI GEORGIEV STOILOV
MILEN VASILEV MIHOV
ADLEN SHUKRI SHEVKED
CONSTANTIN VESELINOV POPOV
DEAN STOYANOV STANCHEV
DIMITAR IVANOV DANCHEV
DIMITAR NIKOLOV LAZAROV
DORA STOYANOVA HRISTOVA
EROL OSMAN MEHMED
HAMID BARI HAMID
IMREN ISMETOVA MEHMEDOVA
ISKREN VASILEV VESELINOV
KRASIMIR GEORGIEV TSIPOV
MARIYA YORDANOVA TSVETKOVA
NADYA SPASOVA KLISURSKA-ZHEKOVA
PETAR HRISTOV PETROV
POLINA TSVETOSLAVOVA TSANKOVA-HRISTOVA
TASKO MIHAYLOV ERMENKOV
TOMA LYUBOMIROV BIKOV
VELISLAVA IVANOVA KRASTEVA
YORDAN ILIEV YORDANOV