National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - Iraq
6 Members of parliament to date
EMIL MARINOV HRISTOV
DZHEVDET IBRYAM CHAKAROV
GALYA STOYANOVA ZHELYAZKOVA
NIKOLAY IVANOV TSONKOV
PETAR GEORGIEV KANEV
SPAS YANEV PANCHEV