National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - Algeria
7 Members of parliament to date
ANDON DIMOV DONCHEV
MANOIL MINCHEV MANEV
DRAGOMIR VELKOV STOYNEV
GALYA STOYANOVA ZHELYAZKOVA
RAMADAN BAYRAM ATALAY
SLAVI DICHEV NETSOV
TASKO MIHAYLOV ERMENKOV