Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/09/2020 - 11/09/2020 1. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Данаил Кирилов).
 2. Проекти на решения за промени в парламентарни комисии и делегации (Вносители: Даниела Дариткова, 30.7.2020 г.; Дора Христова, 30.7.2020 г.; Гергана Стефанова и група народни представители, 2.9.2020 г.; Даниела Дариткова, 3.9.2020 г.; Халил Летифов, Хамид Хамид и Ахмед Ахмедов, 3.9.2020 г.; Даниела Дариткова, 9.9.2020 г.).
 3. Законопроект за ратифициране на Доброволното споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE - Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19, между Европейската комисия и Република България (Вносител: Министерски съвет, 30.7.2020 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (Вносител: Министерски съвет, 19.6.2020 г. Приет на първо гласуване на 9.7.2020 г.).
 5. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването им в Комисията по правни въпроси и за избор на председател на Централната избирателна комисия (Вносител: Комисията по правни въпроси, 9.9.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 10 септември 2020 г.
 6. Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията (Вносител: Министерски съвет, 30.7.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 10 септември 2020 г.
 7. Законопроект за оттегляне на резервата, направена от Република България по чл. 31 от Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета в Ню Йорк на 28 септември 1954 г. (Вносител: Министерски съвет, 16.7.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 10 септември 2020 г.
 8. Второ гласуване на Законопроект за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание (Вносител: Министерски съвет, 23.6.2020 г. Приет на първо гласуване на 9.7.2020 г.) – точка четвърта за четвъртък, 10 септември 2020 г.
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (Вносител: Министерски съвет, 9.7.2020 г.) – точка пета за четвъртък, 10 септември 2020 г.
 10. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. (Вносител: Министерски съвет, 3.9.2020 г.) – точка първа за петък, 11 септември 2020 г.
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (Вносител: Министерски съвет, 3.9.2020 г.) – точка втора за петък, 11 септември 2020 г.
 12. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

  Последни заседания