Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/07/2020 - 17/07/2020 1. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Андон Дончев, 10.7.2020 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Вносител: Министерски съвет, 9.1.2020 г. Приет на първо гласуване на 6.3.2020 г.).
 3. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Джема Грозданова, 15.7.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 16 юли 2020 г.
 4. Проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносители: Боряна Георгиева и Симеон Найденов, 15.7.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 16 юли 2020 г.
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Вносител: Министерски съвет, 27.5.2020 г. Приет на първо гласуване на 17.6.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 16 юли 2020 г.
 6. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносители: Александър Ненков и група народни представители, 1.7.2020 г.; Искрен Веселинов, Емил Христов, Александър Ненков и Младен Шишков, 9.7.2020 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроекти за допълнение на Закона за съдебната власт (Вносител: Министерски съвет, 26.6.2020 г. и 3.7.2020 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (Вносител: Министерски съвет, 2.4.2020 г. Приет на първо гласуване на 21.5.2020 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги (Вносители: Искрен Веселинов група народни представители, 23.6.2020 г.; Светлана Ангелова и група народни представители, 14.7.2020 г.) – точка първа за петък, 17 юли 2020 г.
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Вносители: Ирена Димова и група народни представители, 10.7.2020 г.) – точка втора за петък, 17 юли 2020 г.
 11. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

  Последни заседания