Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
08/07/2020 - 10/07/2020 1. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за заместник-омбудсман, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата за заместник-омбудсман в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисията по вероизповеданията и правата на човека, 3.7.2020 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията (Вносител: Министерски съвет, 12.6.2020 г. Приет на първо гласуване на 19.6.2020 г.).
 3. Законопроект за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз (Вносител: Министерски съвет, 12.6.2020 г.).
 4. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 17 юни 2019 г. в София (Вносител: Министерски съвет, 19.6.2020 г.).
 5. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в гр. Александруполис, Република Гърция (Вносител: Министерски съвет, 19.6.2020 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (Вносител: Министерски съвет, 19.6.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 9 юли 2020 г.
 7. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за подуправител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисията по труда, социалната и демографската политика, 8.7.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 9 юли 2020 г.
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси (Вносител: Министерски съвет, 21.5.2020 г. Приет на първо гласуване на 5.6.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 9 юли 2020 г.
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване (Вносители: Димитър Лазаров и група народни представители, 1.7.2020 г.) – точка четвърта за четвъртък, 9 юли 2020 г.
 10. Първо гласуване на Законопроект за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание (Вносител: Министерски съвет, 23.6.2020 г.) – точка пета за четвъртък, 9 юли 2020 г.
 11. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисията по енергетика, 8.7.2020 г.) – точка първа за петък, 10 юли 2020 г.
 12. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

  Последни заседания