Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
03/06/2020 - 05/06/2020 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 14.2.2020 г. Приет на първо гласуване на 26.2.2020 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (Вносител: Министерски съвет, 10.12.2019 г. Приет на първо гласуване на 12.2.2020 г.).
 3. Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Летище Горна Оряховица“ ЕООД - Горна Оряховица (Вносител: Министерски съвет, 2.3.2020 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Валентин Николов и група народни представители, 29.5.2020 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Вносител: Министерски съвет, 15.5.2020 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (Вносител: Министерски съвет, 8.1.2020 г. Приет на първо гласуване на 27.2.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 4 юни 2020 г.
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (Вносител: Министерски съвет, 5.3.2020 г.) – точка втора за петък, 5 юни 2020 г.
 8. Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация през 2019 г. (Вносител: Комисията за защита от дискриминация, 27.3.2020 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси (Вносител: Министерски съвет, 21.5.2020 г.) – точка първа за петък, 5 юни 2020 г.
 10. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

  Последни заседания