Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/04/2020 (извънредно заседание, 13:00)  1. Проект на решение за изменение и допълнение на Решението за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020) (обн. ДВ, бр. 26 от 2020 г., изм. ДВ, бр. 29 и 33 от 2020 г.) (Вносители: Кристиан Вигенин и група народни представители, 13.4.2020 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Валентин Николов, 31.3.2020 г. Приет на първо гласуване на 3.4.2020 г.).
  3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Вносители: Красимир Ципов и група народни представители, 27.2.2020 г. Приет на първо гласуване на 12.3.2020 г.).
  4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет, 3.2.2020 г. Приет на първо гласуване на 4.3.2020 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни заседания