Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
03/04/2020 (извънредно заседание, 14:00)  1. Проект на решение за допълнение на Решение за работата на Народното събрание по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание (ДВ, бр. 22 от 2020 г.), обн., ДВ, бр. 26 от 2020 г.(Вносители: Красимир Ципов, Искрен Веселинов и Йордан Цонев, 3.4.2020 г.).
  2. Проект на решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение (Вносител: Министерски съвет, 2.4.2020 г.).
  3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. (Вносител: Министерски съвет, 31.3.2020 г.).
  4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносител: Валентин Николов, 31.3.2020 г.).
  5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Вносители: Красимир Ципов, Емил Христов и Анна Александрова, 2.4.2020 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни заседания