Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/03/2020 - 20/03/2020  1. Първо гласуване на Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Вносители: Цвета Караянчева и група народни представители, 16.3.2020 г.).
  2. Проект на решение за мораториум върху спирането на подаването на електроенергия, топлоенергия, вода и телекомуникационни услуги за битово потребление поради неплащане на дължими сметки (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 16.3.2020 г.).
  3. Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие (Вносител: Министерски съвет, 18.3.2020 г.) – точка първа за петък, 20 март 2020 г.
  4. Второ гласуване на Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Вносители: Цвета Караянчева и група народни представители, 16.3.2020 г. Приет на първо гласуване на 18.3.2020 г.) – точка втора за петък, 20 март 2020 г.
  5. Парламентарен контрол – точка трета за петък, 20 март 2020 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни заседания