Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
30/10/2019 - 01/11/2019  1. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Лиляна Павлова, 16.10.2019 г.).
  2. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Волен Сидеров, 24.10.2019 г.).
  3. Проект на решение за работата на Народното събрание през октомври и ноември 2019 г. (Вносители: Даниела Дариткова, Валентин Касабов, Йордан Цонев, Кристиан Вигенин и Полина Цанкова, 30.10.2019 г.)
  4. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция по приходите (Вносители: Красимир Ципов, Александър Иванов, Маноил Манев, Валентин Касабов, Халил Летифов, Румен Гечев, Жельо Бойчев и Емил Димитров, 3.10.2019 г.).
  5. Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствието на предоставената от Министерството на отбраната към НАТО информация, свързана с разходите за отбрана на България, съгласно класификацията и изискванията на НАТО (Вносители: Дора Христова и група народни представители, 10.10.2019 г.).
  6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (Вносител: Министерски съвет, 2.9.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 31 октомври 2019 г.
  7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма (Вносител: Министерски съвет, 26.8.2019 г.) – точка първа за петък, 1 ноември 2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания