Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/09/2019 - 13/09/2019  1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносители: Искрен Веселинов и Емил Христов, 13.6.2018 г.).
  2. Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни (Вносител: Министерски съвет, 5.8.2019 г.).
  3. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г. (Вносител: Министерски съвет, 11.7.2019 г.).
  4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (Вносител: Александър Сабанов, 6.8.2019 г. Приет на първо гласуване на 5.9.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 12 септември 2019 г.
  5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (Вносител: Министерски съвет, 23.7.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 12 септември 2019 г.
  6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносител: Министерски съвет, 15.7.2019 г. Приет на първо гласуване на 4.9.2019 г.) – точка трета за четвъртък, 12 септември 2019 г.
  7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (Вносител: Министерски съвет, 5.8.2019 г.) – точка първа за петък, 13 септември 2019 г.
  8. Парламентарен контрол
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания