Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/09/2019 - 05/09/2019  1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Обединени патриоти": Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Вносители: Александър Сабанов, и група народни представители 13.12.2018 г.).
  2. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Иван Генов, 3.9.2019 г.).
  3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за измерванията (Вносител: Министерски съвет, 14.6.2019 г. Приет на първо гласуване на 17.7.2019 г.).
  4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносител: Министерски съвет, 15.7.2019 г.).
  5. Годишен доклад за младежта за 2018 г. (Вносител: Министерски съвет, 28.6.2019 г.).
  6. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване, приет от Народното събрание на 26 юли 2019 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 195 от 5 август 2019 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България – точка първа за четвъртък, 5 септември, 2019 г.
  7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (Вносител: Александър Сабанов, 6.8.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 5 септември, 2019 г.
  8. Парламентарен контрол – точка трета за четвъртък, 5 септември 2019 г. от 11.00 ч.
Обръщение на Президента на Република България Румен Радев към народа и Народното събрание, съгласно чл. 98 от Конституцията на Република България – сряда, 4 септември 2019 г. от 9.10 ч.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател на Централната избирателна комисия

    Последни заседания