Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
05/06/2019 - 07/06/2019 1. Проект на решение за попълване състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление (Вносител: Даниела Дариткова, 31.5.2019 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 22.5.2019 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (Вносител: Министерски съвет, 26.2.2019 г. Приет на първо гласуване на 27.3.2019 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (Вносители: Мария Белова и група народни представители, 31.5.2019 г.).
 5. Изслушване на министъра на здравеопазването на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно текущо състояние, проблеми и перспективи на трансплантационната дейност в България (Вносител: Даниела Дариткова, 4.6.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 6 юни 2019 г.
 6. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за политическите партии (Вносители: Гергана Стефанова и група народни представители, 16.6.2017 г.; Министерски съвет, 28.5.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 6 юни 2019 г.
 7. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща (Вносител: Министерски съвет, 27.5.2019 г.) - точка трета за четвъртък, 6 юни 2019 г.
 8. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (Вносители: Андон Дончев и група народни представители, 27.2.2019 г.; Министерски съвет, 5.4.2019 г.; Министерски съвет, 30.5.2019 г.) – точка четвърта за четвъртък, 6 юни 2019 г.
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносители: Министерски съвет, 22.5.2019 г.) – точка първа за петък, 7 юни 2019 г.
 10. Парламентарен контрол - петък, 7 юни 2019 г., след приключване на точка първа за заседанието.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания