Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
26/06/2020
А. Отговор на въпрос

I. Томислав Дончев, заместник министър-председател ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА и ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ШИШКОВА относно безопасността по пътищата в контекста на работата на Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата".


Б. Разисквания по питане

Разисквания по питането на народните представители Румен Гечев и Георги Свиленски към министъра на финансите Владислав Горанов относно "нова концепция за облагане на хазартните игри", декларирана от министъра на финансите Владислав Горанов през м. март 2016 г.


А. Отговори на въпроси

II. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно укрепване на свлачището на държавния път Смолян-Мадан.

2. Въпрос от н.п. КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ и ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ относно необходимостта от изграждане на кръгово кръстовище на изхода на град Русе в посока Варна.

III. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА относно злоупотребите с декларираните площи за производство на зеленчуци в Хасковска област.

IV. Красен Кралев, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА относно извършена проверка на дейността на г-н Борис Борисов - директор на държавно спортно училище "Ген. Владимир Стойчев" - София.

2. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ, КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ и ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ относно борбата с допинга при провеждане на държавна политика в областта на младежта и спорта.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Румен Георгиев;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос от народните представители Георги Гьоков, Манол Генов, Веска Ненчева, Драгомир Стойнев и Георги Търновалийски;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 3 въпроса от народните представители Анна Славова и Кристина Сидорова; и Ирена Анастасова (2 въпроса); и на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Ирена Анастасова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова - на 2 въпроса от народните представители Милко Недялков; и Боряна Георгиева;
- министърът на правосъдието Данаил Кирилов - на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Кристина Сидорова;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на 2 въпроса от народните представители Румен Гечев; и Дора Янкова;
- министърът на културата Боил Банов – на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков и Нона Йотова.
Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народните представите Евдокия Асенова и Веска Ненчева към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев;
- 1 въпрос от народните представите Джевдет Чакъров и Хайри Садъков към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.
Поради предварително поет ангажимент с международен характер, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на туризма Николина Ангелкова.
Форма за търсене
Ключова дума