Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
06/03/2020
Парламентарен контрол

I. Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ и ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА относно политиката на българското правителство за гарантиране на трудовите права на българските работници и служители в контекста на стартиралите тристранни разговори, целящи договаряне на мерки за реформи в ключови области.

II. Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно получавала ли е България през настоящия мандат на правителството военна помощ от чужбина.

III. Деница Сачева, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА относно проблеми в Закона за личната помощ.

2. Въпрос от н.п. ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА относно проблема с неработещите и неучещи млади хора, политики и мерки за преодоляването му.

IV. Данаил Кирилов, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ и АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ относно предложението за освобождаване от длъжност на съдия Андон Миталов.

V. Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно осигуряване на качествени и достъпни обществени пътнически услуги.

VI. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА относно Неправителствени организации (НПО) и образователния процес в училище.

2. Въпрос от н.п. ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ относно процедура за избор на учебници по религия.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно навършване на пенсионна възраст от генералния директор на Националния институт по метеорология и хидрология.

4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно възможен конфликт на интереси в Националния институт по метеорология и хидрология.

VII. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно финансовото състояние на "Напоителни системи" ЕАД и възможността за реализиране на проекти по мярка 4.3 от Програмата за развитие на селските райони.

2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ относно нови изисквания за идентификация на животни в срок до 31.03.2020 г..

VIII. Емил Димитров, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно проблеми при експлоатацията на Регионалното депо за битови отпадъци на град Ямбол.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ относно инвестиционно предложение за разполагане и експлоатация на трошачно-сортировъчна инсталация за инертни материали и изграждане на склад за съхраняване на строителни материали в два имота в м. Краище, с. Богьовци, общ. Костинброд.

IX. Красен Кралев, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА относно определянето на минималните размери на ежегодните парични средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища.

2. Въпрос от н.п. ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА относно средствата за спорт на децата в детските градини, учениците и студентите, осигурявани от държавата.

3. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно възможности за финансиране на спортна зала в двора на СОУ "Хр. Ботев" - с. Чепинци, община Рудозем.

4. Въпрос от н.п. ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА относно проведен конкурс за директор на Държавно спортно училище "Ген. Владимир Стойчев" - София.

5. Въпрос от н.п. ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ, ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ и АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ относно Държавния спортен тотализатор.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков, Филип Попов, Анастас Попдимитров, Васил Антонов, Весела Лечева, Илиян Тимчев, Крум Зарков и Стоян Мирчев; и Кристина Сидорова;
- министърът на културата Боил Банов – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на 7 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков (5 въпроса); Илиян Тимчев и Десислав Тасков; и Филип Попов и Цветан Топчиев;
- министърът на икономиката Емил Караниколов - на 1 въпрос от народния представител Кристиан Вигенин; и на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Кристина Сидорова и Георги Стоилов;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев - на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Ирена Анастасова;
- министърът на вътрешните работи Младен Маринов - на 1 въпрос от народните представители Иван Валентинов Иванов и Георги Свиленски;
- министърът на финансите Владислав Горанов - на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Кристиан Вигенин.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Кръстина Таскова към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова;
- 1 въпрос от народните представители Виолета Желева и Надя Клисурска-Жекова към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на здравеопазването Кирил Ананиев.
Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.
Форма за търсене
Ключова дума