Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
31/05/2019
Парламентарен контрол

I. Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА относно възстановяване на териториалното поделение на Държавна агенция за закрила на детето във Варна.

II. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГАЛЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА относно Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане през 2019 г.

2. Въпрос от н.п. ГАЛЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА относно Националния план за действие по заетостта.

III. Данаил Кирилов, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ относно реформи в пенитенциарната система.

2. Въпрос от н.п. ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА относно мерки за борба с домашното насилие.

IV. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ относно прием по подмярка 7.2.

2. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ относно прием по подмярка 7.6.

V. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА относно изпълнението на проект за реконструкция на пречиствателната станция в гр. Тервел.

2. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА относно екологичното състояние на защитени местности "Шабленско езеро" и "Дуранкулашко езеро".

3. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ относно Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020" за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци.

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ относно започнало опасно източване на яз."Жребчево".

5. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ и СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ относно мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух с екологичен обществен транспорт.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 1 въпрос от народния представител Таня Петрова;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Красимир Богданов.

Поради ползване на отпуск по болест, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев.


Форма за търсене
Ключова дума