Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
18/07/2003
I. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на: на:
Актуален въпрос от н.п. СНЕЖАНА ВЕЛИКОВА ГРОЗДИЛОВА и МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА относно приравняване на трудов стаж, придобит след уволнение от кадрова военна служба.

II. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно системно нарушаване на обществения ред на бул. "Патриарх Евтимий" - гр. София.

III. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВ КОСТОВ относно зърнена реколта 2002/2003 г.
2. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно мерки на Министерството на земеделието и горите за подпомагане на поливното земеделие и намаляване цената на водата за напояване.
3. Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно действията на Министерството на земеделието и горите по осигуряване на есенните селскостопански дейности.
4. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно изкупната цена на свинското месо и мерките, които предвижда Министерството на земеделието и горите за развитието на свиневъдството.
5. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно пострадалите селскостопански райони от бедствия.
6. Питане от н.п. БОЙКО КИРИЛОВ РАДОЕВ относно проблемите по охраната на горите и предприети мерки от Министерството на земеделието и горите в това отношение.

IV. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно строителство на офис сграда в ж.к. "Славейков", гр. Бургас.
2. Актуален въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно конкурс за наемане на морски плажове с цел благоустройство, обезопасяване на водни площи и водоснабдителна дейност.
3. Актуален въпрос от н.п. СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно решение на Министерски съвет за предоставяне на сградата на бившия клон на БНБ - Бургас за нуждите на Регионалната библиотека - Бургас.
4. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ относно водоснабдяването на област Монтана.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, министърът на Външните работи Соломон Паси е поискал отлагане със седем дни на отговора на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Стефан Мазнев.
На основание чл. 83, ал. 4, поради отсъствието на народния представител Панайот Ляков от заседанието, се отлага отговорът на негово питане от министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски.
Поради отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на финансите Милен Велчев.

Форма за търсене
Ключова дума