Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
19/04/2019
Парламентарен контрол

I. Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА относно актуалните проблеми на българите в Украйна и предприетите действия от страна на Министерството на външните работи.

2. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ относно отбелязване на 70-та годишнина от подписването на Северноатлантическия договор.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА относно защита на правата на лицата, принадлежащи към Българското национално малцинство на територията на Украйна.

II. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ относно резултатите от дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция и изпълнението на правомощията за защита на финансовите интереси на Република България, произтичащи от Закона за държавната финансова инспекция при осъществяването на последващия контрол по спазване на законодателството в областта на обществените поръчки.

2. Питане от н.п. ИРЕНА МЕТОДИЕВА ДИМОВА относно въвеждане на електронната платформа за възлагане на обществени поръчки.

III. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА относно нивата на безработица на територията на област Благоевград и мерките за преодоляването й.

IV. Емил Караниколов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА относно разходвани средства от капитала на Българската банка за развитие.

2. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА относно преките чуждестранни инвестиции на територията на област Благоевград като цяло и за общините в частност.

V. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ относно програма DESIREE Gas.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ относно Програма BG04, "Енергийна ефективност и възобновяема енергия".

На основание чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на питане със седем дни е поискал:
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – на 1 питане от народните представители Атанас Ташков, Запрян Янков и Кирил Калфин.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народния представител Даниела Димитрова към министъра на околната среда и водите Нено Димов;
- 1 въпрос от народния представител Христо Гаджев към заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева.
Поради предварително поети ангажименти, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
Поради здравословни причини, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев.Форма за търсене
Ключова дума