Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
12/04/2019
I. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ относно компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна.

2. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА относно изпълнението на проект за реконструкция на пречиствателната станция в гр. Тервел.

3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно прилагане на Рамковата директива за морска стратегия.

4. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА относно мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в гр. София.

5. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА относно екологичното състояние на защитени местности "Шабленско езеро" и "Дуранкулашко езеро".

6. Въпрос от н.п. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ относно потенциалното замърсяване на трансграничната река Драговищица от дейността на мина в село Карманица, Република Сърбия.

II. Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ относно мост на р. Дунав между Силистра и Кълъраш.

III. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ относно постигнати резултати за зимен сезон 2018/2019 и очаквания за летния сезон.

2. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА относно мерки против некоректни туроператори.

IV. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРАСИМИР МИТКОВ СЪБЕВ относно необходимост от ремонт и рехабилитация на участък от път III-8652, от град Неделино до връзката с път III-867.

2. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА относно строителството на кръгово кръстовище на републиканския път I-5 Димитровград-Хасково, на разклона за завод "Язаки".

V. Кирил Ананиев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ относно действията на Министерството на здравеопазването за спасяването на Многопрофилна болница за активно лечение " Христо Ботев " гр. Враца и възможностите за оказване на регламентирана държавна помощ на лечебното заведение.

2. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ относно централизирана обществена поръчка за търговия на лекарствени продукти.

3. Въпрос от н.п. ЕМИЛ СЕРАФИМОВ ТОНЧЕВ относно подобряване на лабораторните условия в Районните здравни инспекции.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на
отговори със седем дни са поискали:
- министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на 1 въпрос от народния представител Даниела Савеклиева;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на 1 въпрос от народния представител Даниела Савеклиева;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 1 въпрос от народния представител Емил Тончев.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народните представители Димитър Бойчев; и Станислав Станилов към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев;
- 1 въпрос от народния представител Елена Аксиева към министъра на енергетиката Теменужка Петкова.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева; министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов; и министърът на икономиката Емил Караниколов.
Форма за търсене
Ключова дума