Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
19/10/2018
Парламентарен контрол

I. Младен Маринов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно политиката на МВР относно регистрирането и отчитането на престъпленията от общ характер и пътнотранспортните произшествия.

2. Въпрос от н.п. КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ и ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ относно предприети действия за контрол на пътното движение на тежкотоварни автомобили на територията на общ. Ветово, обл. Русе.

3. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ и ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ относно работата на Областната дирекция на МВР - Добрич.

II. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ относно път II-99 "Царево - Малко Търново" от км 56+860 до км 114+060, с обща дължина 57 км.

2. Въпрос от н.п. КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ и ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ относно неотложен ремонт на пътища в общ. Ветово, обл. Русе.

3. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ, ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ и ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ относно ремонтните дейности на пътната инфраструктура и съоръжения на Северна скоростна тангента.

4. Въпрос от н.п. ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ относно обезопасяването на кръстовища в община Белица.

III. Цецка Цачева, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ и ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно проблеми с функционирането на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, поддържан от Агенцията по вписванията.

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ относно отговор на министъра на правосъдието до омбудсмана на Република България, във връзка с жалба № 5432/2018 г. от Николай Петков, заведеното наказателно производство от турската държава и действията, които българската държава ще предприеме за защита на четиримата гранични полицаи защитили държавната граница през 2008 г.

IV. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно неспособността на Българската агенция по безопасност на храните да се справи с последиците от обявената зараза от чума по дребните преживни животни в България.

2. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно тревожна информация, съдържаща се в писмо на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) до Сотир Цацаров, главен прокурор и Цецка Цачева, министър на правосъдието.

3. Въпрос от н.п. ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА относно проблеми при прилагането на схемата за доставка на мляко и млечни продукти на учениците в учебните заведения.

4. Въпрос от н.п. РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ относно структурата на стойността на брутната продукция от отрасъл "Селско стопанство" за периода 2014 - 2016 г., %.

5. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно преднамерен отказ на Българската агенция по безопасност на храните да вземе втори проби за наличие на чума по дребните преживни животни от животновъден обект в с. Болярово.

V. Емил Караниколов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ относно стопанисване и управление на "София Тех парк" АД.

VI. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно обединяване на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД и ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД в едно дружество.

2. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ и ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно договора за продажба на вземанията на "Булгаргаз" ЕАД от "Топлофикация София" ЕАД.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на
отговори със седем дни са поискали:
- министърът на правосъдието Цецка Цачева – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Крум Зарков;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 1 въпрос от народния представител Румен Гечев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Манол Генов, Любомир Бонев и Георги Йорданов; Любомир Бонев и Радослав Стойчев; и Валентина Найденова и Светла Бъчварова;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на 1 въпрос от народния представител Румен Гечев;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 3 въпроса с писмен отговор от народния представител Лало Кирилов.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Валери Симеонов.Форма за търсене
Ключова дума