Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
05/10/2018
Парламентарен контрол

I. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно чистотата на въздуха в гр.Разград.

II. Младен Маринов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ относно единен автоматизиран централизиран регистър на лицензите за извършване на частна охрана.

2. Въпрос от н.п. ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ и АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА относно зачестили случаи на нов вид телефонна измама.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно мерки на Министерството на вътрешните работи за ефективно прилагане на разпоредбата на чл. 178ж от Закона за движението по пътищата при нарушаване на разпоредбите на чл. 58 от същия и предотвратяване на масовото нарушаване на тези разпоредби (движение и спиране в лентата за принудително спиране).

III. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ, ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно стратегия на Министерството на труда и социалната политика за компенсиране повишаването на цените на хляба и стоките от първа необходимост.

2. Въпрос от н.п. ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно целеви помощи за отопление, промени в контекста на енергийната бедност.

IV. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно прилагане на разпоредбите на Наредба № 4/14.09.2004 г.на министъра на регионалното развитие и благоустройството за условията и реда за присъединавяне на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи.

2. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ относно състоянието на пътната маркировка и пътните знаци в регион Плевен.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ и ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ относно състоянието на второкласен път II-21 от републиканската пътна мрежа Русе-Силистра.

V. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост,и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

2. Въпрос от н.п. ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ относно мерки за недопускане на заболяването африканска чума по свинете в България.

3. Питане от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА относно преодоляването на последствията от чумата по дребните преживни животни в областите Бургас и Ямбол и позицията на Министерството на земеделието, храните и горите за развитието на животновъдството в Странджа.

4. Въпрос от н.п. РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ относно измерване степента на интегрираност на аграрната политика на Министерство на земеделието, храните и горите чрез добавената стойност и заетостта.

5. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ относно осигуряване на дърва за огрев за населението за предстоящия зимен сезон.

VI. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ, ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ относно системни спирания на тока в гр. Мартен, общ. Русе, обл. Русе и гарантиране на електроподаването през зимния сезон в област Русе.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на
отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят Томислав Дончев – на 2 въпроса от народните представители Светла Бъчварова, Лало Кирилов и Николай Цонков; и Димитър Данчев и Милко Недялков;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на 1 въпроса от народния представител Славчо Велков и на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Валентина Найденова;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов – на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Георгиев и Иван Димов Иванов;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на 1 въпрос от народния представител Христо Проданов;
- министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Иванов;
- министърът на културата Боил Банов – на 2 въпроса от народните представители Кристина Сидорова; и Крум Зарков;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на 1 въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 2 въпроса от народните представители Николай Иванов и Иван Генов; и Николай Иванов и Цветан Топчиев;
- министърът на правосъдието Цецка Цачева – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Любомир Бонев.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Георги Гьоков към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев;
- 2 въпроса от народния представител Кристиан Вигенин към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов;
- 3 въпроса от народните представители Петър Кънев; и Джевдет Чакъров (2 въпроса) към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов; министърът на правосъдието Цецка Цачева; министърът на образованието и науката Красимир Вълчев; и министърът на младежта и спорта Красен Кралев.
Форма за търсене
Ключова дума