Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
05/09/2018
Парламентарен контрол

I. Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ относно подписване на "Европейска инициатива за интервенция".

II. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно контрола, осъществяван от митническите органи върху вноса на горива.

III. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА относно нормативно регламентиране на подкрепа от личен асистент/придружител на децата и учениците в образователните институции.

2. Въпрос от н.п. ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА, ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА, ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно ролята и дейността на обществените съвети към училищата и детските градини.

IV. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно отсечени 44 броя орехови дървета в общ. Шумен.

V. Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно опасност от пътнотранспортни произшествия в участък от път ІІІ-7003.

2. Въпрос от н.п. ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ относно ремонт и рехабилитация на пътни отсечки на територията на общ. Рудозем с влошено качество на настилките, в следствие на строителство на язовир "Пловдивци".

3. Въпрос от н.п. СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ относно републикански път III-208 "Провадия-Дъскотна-Айтос", от км 51+130 до км 82+650, в териториален обхват - граници на общ. Руен, обл. Бургас и скален тунел, намиращ се на 56-ти километър от този участък.

4. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно отчет на Одитния комитет за 2017 г. за "ВиК-Шумен" АД.

5. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно отменена заповед за санитарно-охранителна зона на язовир "Тича".

6. Питане от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ и НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ относно политиката за осигуряване и поддържане на доброто експлоатационно състояние на пътищата от държавната пътна мрежа.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно необходимост от основен ремонт на преминаващ изцяло по територията на Старозагорска област, третокласен път ІІІ-5701, част от Републиканската пътна мрежа на България.

8. Въпрос от н.п. ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА и КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно изграждането на тунела под връх Шипка.

9. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно тежкото състояние на пътното платно, след рехабилитацията на 20 км, отсечка от път III-804 Поповица - Асеновград и мостово съоръжение, при км 0+189.

10. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно прекратено финансиране за рехабилитация на републикански път PVN II-11, в участъка от с. Милковица, през с. Долни Вит и с. Сомовит, до разклона за гр. Никопол, при с. Черковица, общ. Гулянци, обл. Плевен.

11. Въпрос от н.п. ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ относно предприети мерки по възстановяване на път II - 86 - Соколовци - Смолян - Средногорци и укрепване на възникнало срутище при с. Тикале, общ. Смолян.

12. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно изпълнение на проекти по Приоритетна Ос 1 на Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020 г.", от общ. Шумен.

13. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ относно водоснабдяването в общ. Аксаково и обл. Варна.

14. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ и ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ относно изграждане на транспортна връзка между път I-6 и централната градска част на гр. Перник, в района на комуникационен възел "Марина бара".

15. Въпрос от н.п. НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ относно осветлението на пътен възел "Пъстрогор" за входа на гр. Свиленград на АМ "Марица".

16. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно Националната програма за енергийна ефективност.

VI. Валентин Радев, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ, ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ, ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ относно предприети действия за недопускане на пътнотранспортни произшествия по пътя Русе - Бяла.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на културата Боил Банов – на 1 въпрос от народния представител Велислава Кръстева; и на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Стоян Мирчев;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев - на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Кристина Сидорова.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Елена Аксиева - към министъра на околната среда и водите Нено Димов;
- 1 въпрос от народния представител Йордан Младенов - към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева.
Поради здравословни причини, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията (в оставка) Ивайло Московски.


Форма за търсене
Ключова дума