Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
02/06/2017
Парламентарен контрол - 9.00 часа

I. Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ относно намерени стари неизбухнали боеприпаси в район "Тракия", гр. Пловдив.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ относно финансовото състояние на Военно издателство.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ относно становище на Министерството на отбраната за предстоящата среща на високо равнище на НАТО в Брюксел.

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ относно политиката на Министерството на отбраната за възстановяване работата на Болницата за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в Поморие.

II. Валентин Радев, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА относно готовността на МВР за обезпечаване на летния туристически сезон.

III. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно минималната работна заплата за страната, разнобой в позициите на участниците в социалния диалог.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ относно контрол по спазване на безопасни и здравословни условия на труд в "Стомана" Перник.

IV. Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка.

V. Николай Петров, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно финансово състояние на МБАЛ "Шумен" АД.

2. Питане от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ относно стратегия за развитие на лечебните заведения за болнична помощ в Република България.

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА и ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ относно стратегия на Министерството на здравеопазването за здравно наблюдение и лечение на психично болните пациенти.

4. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН и НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ относно доизграждането на новата болница в Ямбол.

5. Въпрос от н.п. НИНА ПЕЙЧЕВА МИТКОВА относно стратегията на Министерството на здравеопазването за справяне с емиграцията и миграцията на медицински специалисти.

6. Въпрос от н.п. НИНА ПЕЙЧЕВА МИТКОВА относно създалата се кадрова криза в Карловската многопрофилна болница.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно функционирането на ТЕЛК след отмяната от ВАС на текстове от Наредбата за медицинската експертиза.

8. Питане от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ, ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА, ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ, АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА, ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ и ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ относно цялостна политика на Министерството на здравеопазването във връзка с Препоръка на Съвета на ЕС относно Националната програма за реформи на България за 2017 г.

VI. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно прилагането на новата методика за определяне на цената на услугата "Доставяне на вода за напояване".

2. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ и ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ относно увреждане на горски масиви в област Видин от насекоми.

VII. Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на 1 въпрос от народния представител Елена Йончева;
- заместник министър-председателят по икономическата и демографска политика Валери Симеонов – на 2 въпроса от народните представители Джейхан Ибрямов; и Теодора Халачева;
- министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на 1 питане от народните представители Михаил Христов, Антон Кутев и Георги Гьоков;
- министърът на туризма Николина Ангелкова – на 1 въпрос от народните представители Красимир Янков и Даниел Йорданов;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов – на 3 въпроса от народните представители Миглена Александрова; Георги Стоилов, Пенчо Милков и Крум Зарков; и Йордан Младенов и Надя Клисурска;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на 5 въпроса от народните представители Манол Генов; Станислав Владимиров; Валентин Милушев и Станислав Иванов; Драгомир Стойнев и Никола Динков; и Надя Клисурска и Йордан Младенов;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 4 въпроса от народните представители Нина Миткова (2 въпроса); Ирена Анастасова; и Петър Витанов.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Стоян Мирчев към министъра на културата Боил Банов;
- въпрос от народния представител Васил Антонов към заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов;
- питане от народния представител Манол Генов към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

Форма за търсене
Ключова дума