Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
28/02/2003
I. Божидар Финков, министър на здравеопазването ще отговори на:
1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно забавяне на плащанията от НЗОК към аптеките за отпуснати вече безплатни и частично платени лекарствени средства.
2. Питане от н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно масово уволнение на служители от РЗОК - Пловдив.
3. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно ситуацията в болницата в град Девин, област Смолянска.
4. Питане от н.п. ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГРЪНЧАРОВА относно прехвърляне на имот на община Асеновград.

II. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:
Питане от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно проблемите със сградата на Родопския драматичен театър - Смолян.

III. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно разрешение на водоползване от р. Искър в района на община Мездра за производство на електроенергия.
2. Актуален въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно заповед № РД-1136 от 22.11.2002 г. за заличаване на исторически места във Великотърновска област.
3. Актуален въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ относно заличаване на исторически места в Бургаска област.
4. Питане от н.п.БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно реакция на Министерството на околната среда и водите срещу нарушения на фирми за улов на есетрови риби и износ на хайвер.
5. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно разпределение на квотите за износ на хайвер за 2003 г.
6. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно участието на български фирми в изпълнение на обекти финансирани от програмите "ИСПА" и "ФАР".

IV. Неждет Моллов, министър без портфейл ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно създаването на Държавна агенция за малцинствата.

V. Милко Ковачев, министър на енергетиката м енергийните ресурси ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА и СНЕЖАНА ВЕЛИКОВА ГРОЗДИЛОВА относно предприемане на мерки за подобряване на финансовото състояние на мина "Пирин" ЕАД, гр. Симитли, Благоевградска област.
2. Питане от н.п. ИВО СЕВДАЛИНОВ ЦАНЕВ. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно използване на алтернативно гориво в топлоелектрическите централи.

VI. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно източване на "МЕХАНИК" ООД - Кюстендил.
2. Питане от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно създаване на Икономически зони в Република България.
3. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ относно подготовка за приватизация на "Аудиовидео Орфей" и филмова студия "Време".

VII. Владимир Атанасов, министър на образованието и науката ще отговори на:
1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно дисциплинарното уволнение на началника на РИО на Министерството на образованието и науката - Хасково на 17.01.2002 г. и неизпълнение на Решение № 11871 от 19.12.2002 г. на ВАС.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката за развитието на детските предучилищни заведения в България.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на здравеопазването Божидар Финков - на актуален въпрос от народния представител Кръстьо Петков;
- министърът на здравеопазването Божидар Финков - на актуален въпрос от народните представители Емилия Масларова и Кръстьо Петков;
- министърът на здравеопазването Божидар Финков - на актуален въпрос от народните представители Емилия Масларова, Димитър Димитров и Йордан Димов;
- министърът на здравеопазването Божидар Финков - на актуален въпрос с писмен отговор от народните представители Димитър Игнатов, Борислав Китов и Стойчо Кацаров;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски - на актуален въпрос от народния представител Евдокия Манева;
- министърът на вътрешните работи Георги Петканов - на актуален въпрос от народния представител Георги Панев.
Поради отсъствието от страната на заместник министър- председателя и министър на труда и социалната политика Лидия Шулева се отлага отговора на актуален въпрос от народния представител Янаки Стоилов.

Форма за търсене
Ключова дума