Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
21/02/2003
I. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика ще отговори на:
1. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно състоянието на безработицата през 2002 г.
2. Питане от н.п.валери ДИМИТРОВ ЦЕКОВ относно
наличието на резултати от прилагането на мерките срещу сивата икономика, влезли в сила от началото на 2003 година.

II. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно условията и режимите за разпределение на квотите за улов и износ на риби и части от тях.
2. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно изкупуването на ориенталски тютюн реколта 2002 г.
3. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно предприети мерки на Министерството на земеделието и горите за пролетната кампания в селското стопанство и за недопускане слабостите от 2002 год.

III. Владимир Атанасов, министър на образованието и науката ще отговори на:
1. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно откриването на нелегитимни филиали на български и чуждестранни университети.
2. Актуален въпрос от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно държавните зрелостни изпити и дипломирането на випуск 2003 от средните училища в Република България.

IV. Соломон Паси, министър на външните работи ще отговори на:
Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно правителствения доклад за националните малцинства, който трябва да бъде представен на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

V. Пламен Петров, министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:
1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно разпределение между българските превозвачи на многократните разрешителни за извършване на международен автомобилен превоз на товари за 2003 г.
2. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно подготовка и реализация на проект за реконструкция и развитие на пристанище Лом.

VI. Божидар Финков, министър на здравеопазването ще отговори на:
Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно забавяне на плащанията от НЗОК към аптеките за отпуснати вече безплатни и частично платени лекарствени средства.

VII. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на
Питане от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ относно проблемите със сградата на Родопския драматичен театър - Смолян.

VIII. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно разрешение на водоползване от р. Искър в района на община Мездра за производство на електроенергия.
2. Актуален въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно заповед № РД-1136 от 22.11.2002 г. за заличаване на исторически места във Великотърновска област.
3. Актуален въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ относно заличаване на исторически места в Бургаска област.
4. Питане от н.п. благой НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно реакция на Министерството на околната среда и водите срещу нарушения на фирми за улов на есетрови риби и износ на хайвер.
5. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно участието на български фирми в изпълнение на обекти финансирани от програмите "ИСПА" и "ФАР".

IX. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА и СНЕЖАНА ВЕЛИКОВА ГРОЗДИЛОВА относно предприемане на мерки за подобряване на финансовото състояние на мина "Пирин" ЕАД, гр. Симитли, Благоевградска област.
2. Питане от н.п. ИВО СЕВДАЛИНОВ ЦАНЕВ, ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно използване на алтернативно гориво в топлоелектрическите централи.

Х. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно източване на "МЕХАНИК" ООД - Кюстендил.
2. Питане от н.п.христо ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно създаване на Икономически зони в Република България.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на здравеопазването Божидар Финков - на питане от народния представител Васил Паница;
- министърът на здравеопазването Божидар Финков - на актуален въпрос от народните представители Емилия Масларова и Николай Камов;
- министърът на образованието и науката Владимир Атанасов - на актуален въпрос от народния представител Емилия Масларова.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието на народните представители се отлагат отговорите на:
- заместник министър-председателя и министър на икономиката Николай Василев - на питане от народния представител Тошо Пейков;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски - на питане от народния представител Тошо Пейков;
- министъра на вътрешните работи Георги Петканов - на питане от народния представител Тошо Пейков;
- министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова - на актуален въпрос от народния представител Мария Стоянова.

Форма за търсене
Ключова дума