Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
14/02/2003
I. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:
1. Питане от н.п. МУРАВЕЙ ГЕОРГИЕВ РАДЕВ относно касовото изпълнение на планираните бюджетни приходи от митническата администрация.
2. Актуален въпрос от н.п. РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА и ЕМИЛ ИЛИЕВ КОШЛУКОВ относно изпълнение Решение на Министерски съвет от месец декември 2002 год. свързано с изискванията към представителите на държавата, участващи в надзорните и управителните органи на търговските дружества, в които държавата има участие.
3. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно таксите за детски ясли и детски градини.
4. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно разрешение за откриване на нова банкова сметка на бюджетни организации за осъществяване целите на проекти по програма ФАР.
5. Актуален въпрос от н.п. ХЮСЕИН НИЯЗИ ЧАУШ относно усвояване на средствата от Европейския съюз.

II. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно източване на "МЕХАНИК" ООД - Кюстендил.
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно реорганизиране на дейността на Агенцията за чуждестранни инвестиции.
3. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ, НИКОЛА БОГДАНОВ НИКОЛОВ. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и ПЛАМЕН КЕНАРОВ относно търговската марка "Кинтекс".
4. Актуален въпрос от н.п. РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА и ЕМИЛ ИЛИЕВ КОШЛУКОВ относно изпълнение Решение на Министерски съвет от месец декември 2002 год. свързано с изискванията към представителите на държавата, участващи в надзорните и управителните органи на търговските дружества, в които държавата има участие.
5. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ относно съществуващи проблеми в хода на изкупуване на тютюнева реколта 2002 година от търговските дружества на "Булгартабак".
6. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ и ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно постигнати договорености на заседанието на осмата българо-руска правителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество при посещението на г-н Николай Василев - зам.министър-председател в Русия и практически действия на българското правителство за тяхната реализация.

III. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно унищожаване на ракетно гориво в с. Устрем, община Тополовград.

IV. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:
Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно разкриване на поръчковите престъпления, извършени на територията на РДВР - Варна.

V. Соломон Паси, министър на външните работи ще отговори на:
Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно правителствения доклад за националните малцинства, който трябва да бъде представен на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

VI. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно условията и режимите за разпределение на квотите за улов и износ на риби и части от тях.
2. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА относно изкупуването на ориенталски тютюн реколта 2002 г.

VII. Пламен Петров, министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:
Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно разпределение между българските превозвачи на многократните разрешителни за извършване на международен автомобилен превоз на товари за 2003 г.

VIII. Божидар Финков, министър на здравеопазването ще отговори на:
Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно забавяне на плащанията от НЗОК към аптеките за отпуснати вече безплатни и частично платени лекарствени средства.

IX. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно разрешение на водоползване от р. Искър в района на община Мездра за производство на електроенергия.
2. Актуален въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно заповед № РД-1136 от 22.11.2002 г. за заличаване на исторически места във Великотърновска област.
3. Актуален въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ относно заличаване на исторически места в Бургаска област.
4. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно реакция на Министерството на околната среда и водите срещу нарушения на фирми за улов на есетрови риби и износ на хайвер.
5. Актуален въпрос от н.п. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно разпределение на квотите за износ на хайвер за 2003 г.
6. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно участието на български фирми в изпълнение на обекти финансирани от програмите "ИСПА" и "ФАР".

X. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика ще отговори на:
Питане от н.п.РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно състоянието на безработицата през 2002 г.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски - на питане с писмен отговор от народния представител Екатерина Михайлова;
- министърът на здравеопазването Божидар Финков - на питане с писмен отговор от народния представител Иво Атанасов;
- министърът на здравеопазването Божидар Финков - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Панайот Ляков;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски - на питане от народния представител Тошо Пейков;
- министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме - на актуален въпрос от народния представител Васил Калинов.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват:
- министърът на образованието и науката Владимир Атанасов;
- министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев.

Поради заболяване в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на културата Божидар Абрашев.

На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието на народните представители се отлага отговора на:
- заместник министър-председателя и министър на икономиката Николай Василев - на 2 питания от народните представители Христо Кирчев и Тошо Пейков.
- министъра на вътрешните работи Георги Петканов - на питане от народния представител Тошо Пейков.

Форма за търсене
Ключова дума