Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
17/01/2003
I. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:
Питане от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и АРСО БИНКОВ МАНОВ относно приходната част на Бюджета на Република България за 2002 г.

II. Божидар Финков, министър на здравеопазването ще отговори на:
1. Питане от н.п. НАДКА РАДЕВА ПАНГАРОВА относно сградния фонд на Центровете за спешна медицинска помощ.
2. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно информационната система на НЗОК.
3. Питане от н.п. ИРИНА ГЕОРГИЕВА БОКОВА, ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА и КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно имотите на Специализираната болница по физиотерапия и рехабилитация - Овча Купел.
4. Питане от н.п. ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА относно закононарушенията в Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Бургас и недопускането на онкоболните в нея.
5. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно наредба № 7 на Министерството на здравеопазването за търговията и производството с хранителни стоки на търговски обекти.

III Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:
1. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно политиката на защита на паметници с национално значение, на територията на които се извършва строителство.
2. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно включване в титулния списък за финансиране през 2003 г. на довършителните работи на паметника на културата -Църквата "Св. Архангел Михаил" в село Тишевица, община Враца.

IV. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно извършени противоправни действия от лицето Злати Златев - Златистия.

V. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА, СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ СПАСОВ и БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ БОРИСОВ относно приватизацията на "Китка" АД - гр. Нови Пазар.
2. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БУЧКОВ относно предприети мерки от Министерството на икономиката в качеството му на ПРИНЦИПАЛ на "ИНТЕРКОМЕРС" ЕАД за търсене на имуществена отговорност от ръководни органи на дружеството, довели го със своите действия до декапитализиране и ликвидация.
3. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно състоянието на "Мадара" АД.
4. Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ, БОЙКО КИРИЛОВ РАДОЕВ и РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно състоянието на "Плама" АД - гр. Плевен.

VI. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА относно договори за отдаване под наем на спортни обекти и съоръжения.
2. Питане от н.п. ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ДЖАФЕРОВ относно разпределение на средства от спортния тотализатор за поддръжка на спортната база на ССК "Марица" - гр. Пловдив.

На основание чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, министърът на външните работи Соломон Паси е поискал отлагане със седем дни на отговора на питане от народния представител Панайот Ляков.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие на народните представители, се отлагат:
- отговорът на заместник министър-председателя и министър на икономиката Николай Василев - на актуален въпрос от народния представител Георги Божинов;
- отговорът на министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова - на актуален въпрос от народния представител Георги Божинов;
- отговорът на министъра по европейските въпроси Меглена Кунева - на актуален въпрос от народния представител Георги Божинов;
- отговорът на министъра на благоустройството и регионалното развитие Валентин Церовски - на питане от народния представител Николай Бучков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на образованието и науката Владимир Атанасов.

Форма за търсене
Ключова дума