Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
08/11/2002
I. Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България ще отговори на:
1. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно приемане от Министерски съвет на подзаконови актове, осигуряващи приложението на Закона за защита на класифицираната информация.
2. Питане от н.п. НАДЕЖДА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно съобразяване на правителствената позиция за блокове III и IV на АЕЦ "Козлодуй" с Решение на Народното събрание от 2 октомври 2002 г.
3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно разговорите с Министър-председателя на Румъния г-н Адриан Нъстасе за превръщане на Букурещ в Балканска енергийна борса.

II. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно осигуряване на енергийни помощи за твърдо гориво.
2. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно осигуряването на енергийни помощи за предстоящия отоплителен сезон.

III. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно разполагането на военна техника и оборудване на летище Габровница, област Монтана.
2. Питане от н.п. БЛАГОВЕСТ ХРИСТОВ СЕНДОВ относно закона за военноинвалидите.
3. Актуален въпрос от н.п. ЛЮБЕН ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ относно превъоръжаването на Българската армия.

IV. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:
Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ и АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ относно задълженията на земеделските производители към държавата, най-големите длъжници и принципи и правила на Държавната агенция "Държавни вземания" при събиране на вземанията.

V. Пламен Петров, министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ЕЛКА ПАНЧОВА АНАСТАСОВА относно политиката на правителството по отношение на транспортните коридори, минаващи през България.
2. Актуален въпрос от н.п. ВЛАДИМИР СТОЯНОВ ДЖАФЕРОВ относно просрочено плащане на обзещетения на освободени от кадрова военна служба 180 военнослужещи от войските на Министерството на транспорта и съобщенията.
3. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно предстояща промяна на Наредба № 31.

VI. Божидар Финков, министър на здравеопазването ще отговори на:
1. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно стратегия за развитие на балнеолечението в с. Нареченски бани, област Пловдивска.
2. Актуален въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно осигуряването на тест-ленти за диабетици.

VII. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:
Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно присъединяването на България към европейската електроенергийна система.

VIII. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:
1. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ВУЧКОВ относно предприети мерки за проверка на повдигнатите въпроси във факс, изпратен до Министерството на икономиката на 18.01.2002 г. от ръководните органи на "БУЛТО" ООД и "БУЛКОНС" АД, гр. Първомай.
2. Актуален въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно постъпления в бюджета от приватизацията на БТК.
3. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно съдбата на печалба на БТК за 2002 година.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Николай Василев - на актуален въпрос от народния представител Михаил Михов;
- министърът на околната среда и Водите Долорес Арсенова - на актуален въпрос от народния представител Борислав Борисов и на 2 питания от народните представители Мария Стоянова и Йордан Бакалов;
-министърът на образованието и науката Владимир Атанасов - на актуален въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на транспорта и съобщенията Пламен Петров - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Димитър Дъбов;
- министърът на външните работи Соломон Паси - на 2 актуални въпроса с писмен отговор от народния представител Иво Атанасов. На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието на народните представители Марина Дикова и Величко Клингов от заседанието, се отлага отговора на актуалния им въпрос от министъра на транспорта и съобщенията Пламен Петров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват:
- министърът на вътрешните работи Георги Петканов;
- министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме.
Заместник министър-председателят и министър на регионалното развитие и благоустройството Костадин Паскалев не може да участва в заседанието за парламентарен контрол, поради годишен отпуск.

Форма за търсене
Ключова дума