Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
06/04/2012
Парламентарен контрол - 11.00 - 14.00 часа

I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно допълнително споразумение към Меморандум от 8 юни 2010 г., подписан между правителството на Република България и Национална асоциация на зърнопроизводителите.

II. Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно напрежението и започналата стачка в "Мини Марица-Изток" ЕАД.

2. Въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно оценка на целесъобразността и икономическата ефективност от изграждането на АЕЦ "Белене".

3. Питане от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ относно стратегията на правителството за развитие на ядрената енергетика в България.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно регистрация на геоложки и търговски открития по Закона за подземните богатства, след решението на Народното събрание за забрана на проучването и добива на шистов газ.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно геоложки изследвания в Република България, финансирани с държавни средства.

6. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно повишаването на цените на електроенергията за потребителите.

7. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно цената на електрическата енергия, произвеждана от ТЕЦ "Варна" ЕАД.

8. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно включване на България към международното споразумение АСТА /Anti-Counterfeiting Trade Agreement/.

9. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно международен договор АСТА - "Търговско споразумение за борба с фалшифицирането".

10. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно позицията на правителството за развитие на ядрената енергетика в страната.

11. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно позиционирането на българската икономика спрямо началото на кризата.

12. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на серия рекламни филми.

13. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно участие на български производители в международното изложение за храни и напитки PRODEXPO 2012 в Москва.

14. Въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА относно изпълнение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".

15. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно възможността руската част от газопреносната мрежа за доставки на газ за България да може да бъде ползвана от трети страни за доставка.

16. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно проблемите в Оловно-цинковия комплекс - Кърджали, и ГОРУБСО - МАДАН.

17. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно създалото се напрежение, възникнало с неизплащането на трудовите възнаграждения от Горубсо - Мадан.

18. Питане от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно рекламата на българския туризъм в чужбина и на целеви пазари извън България.

19. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиката за стимулиране на икономическата активност в Силистренска област.

20. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно непрекъснатото покачване на цените на течните горива и мерките на правителството за овладяването им.

21. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за защита на бизнеса от високите цени на течните горива.

22. Питане от н.п. АРИФ САМИ АГУШ относно програмата и плановете на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за развитието на рудодобива в общините Мадан и Рудозем.

III. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно контрол на Министерството на околната среда и водите върху сондажите за петрол и конвенционални находища на природен газ чрез метода на хидравлично разбиване (фракинг) в България.

2. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно позиция на Министерството на околната среда и водите по проект на Глобалния институт по улавяне и съхранение на въглероден диоксид в България.

3. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно извършване на оценка за въздействие върху околната среда за металургично предприятие в гр. Лом.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изпълнение на проект по "Интегрирания проект за водния сектор на гр. София" по програма ИСПА.

5. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно допустимото превишение на налягането на парите, разрешено за бензин, съдържащ биоетанол.

6. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда преди да започне добива на подземното богатство по отдадената концесия с Решение № 748/07.10.2011 г. на Министерски съвет.

7. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на водната стратегия и управление на водните ресурси на страната.

IV. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ относно приложението на Наредба № 33 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

2. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ и ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно концесията на летище "Балчик".

3. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно концесията на летище "София".

4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за защита на бизнеса от високите цени на течните горива.

V. Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно строителство на колодрум в гр. Пловдив.

2. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ относно хладилната инсталация на Зимния дворец на спорта, гр. София, и потенциалната възможност от изтичане на амоняк.

VI. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно информация за процеса на договаряне с ЕК на средствата по европейските фондове.

VII. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ относно технически паспорти на строежите в Република България.

2. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно намеренията на Агенция "Пътна инфраструктура" да даде 313 421 лева за реклама на магистрала "Тракия".

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно разходите по периодичните проверки доставката, монтажа, поддържането и ремонта на индивидуалните водомери.

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ относно пътна отсечка от с. Враня стена до Добродолски воденици, обл. Перник.

5. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно позицията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по отношение на "Водна учебна база на НСА "Васил Левски" - гр. Несебър.

6. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно дейността и неизпълнението на договорните задължения на фирма "Строително-предприемачески холдинг" АД, изпълнител по договорите за ЛОТ1 и ЛОТ2 от "Интегриран воден проект - гр. Русе", по програма ИСПА.

VIII. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно законосъобразността на уволненията в община Ивайловград.

2. Въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно резултата от контролната дейност върху предприятията в България по отношение на условията на труд и редовното изплащане на възнагражденията на работещите.

3. Въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ относно неправомерни действия на дирекция "Инспекция по труда - Габрово" към Главна инспекция по труда.

4. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно мерки за намаляване на безработицата и увеличение на заетостта в период на криза на пазара на труда.

IX. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ относно Устава на войсковата служба на въоръжените сили на Република България.

2. Питане от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно модернизацията на Българската армия.

X. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно спонсориране от чужди компании, сред които и "Шеврон", на дипломатически прием за Трети март във Вашингтон.

2. Питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно действията на Министерството на външните работи за защита на правата на българите на българското малцинство в Република Сърбия.

3. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно провала на организираната бизнес среща в гр. Доха - Катар.

4. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно провеждането на икономическия форум в Катар.

5. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно действията, които Министерството на външните работи предприема и възнамерява да предприеме по повод претенциите на Румъния към България за делимитация на акваторията, границата по р. Дунав, и "проблеми с румънско малцинство" у нас.

XI. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ относно методиката на обучение по литература в пети клас в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Ясеновец, обл. Разград, по която учители изискват от учениците информация за етническата и религиозната принадлежност на семействата, както и за партийната принадлежност на родителите им.

2. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно разграбване и унищожаване на държавно имущество.

XII. Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването.

2. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно дейността на Комисията по цени и реимбурсиране към министъра на здравеопазването.

3. Питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно политиката на Министерството на здравеопазването за снабдяване с лекарствени продукти в страната.

4. Питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно политиката на Министерството на здравеопазването за лечението на пациентите с онкологични заболявания през 2012 г.

5. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно цените на лекарствата, заплащани с публични средства.

6. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно искане на Министерството на здравеопазването за придобиване на още 48,75% от капитала на Белодробната болница в Шумен.

7. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно мерки за събиране на неплатени здравни вноски от неосигурени лица.

8. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно намаляване на средствата за работа на общопрактикуващите лекари в населени места - центрове на практики с неблагоприятни условия.

9. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно спешната медицинска помощ.

10. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно системата за следдипломна квалификация в системата на здравеопазването.

XIII. Вежди Рашидов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно съблюдаването на законовите мерки за опазване на историческата черква-костница "Света Неделя" в гр. Батак.

XIV. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно промяна в статута на земеделските земи.

2. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно цени на храни.

3. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно възможността на селскостопанските производители да реализират продукцията си на пазара.

4. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно събиране, транспортиране и обезвреждане на умрели животни, и изгаряне на предназначеното за унищожаване месокостно брашно.

5. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно идентификацията на домашните животни.

XV. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно антибългарски провокации по време на отбелязването на националния ни празник тази година.

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов - на въпрос от народните представители Алиосман Имамов и Лютви Местан;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев - на въпрос от народния представител Михаил Михайлов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Румен Петков, и Димчо Михалевски;
- министърът на отбраната Аню Ангелов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски.
На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Джевдет Чакъров, се отлагат отговорите на негови въпроси към министъра на околната среда и водите Нона Караджова, и към министъра на регоналното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков.
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от народния представител Димчо Михалевски относно вноса на горива в Република България - поради съдържание на класифицирана информация, писменият отговор се намира в Регистратурата за национална класифицирана информация на Народното събрание.

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството (връчен на 6 април 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно участие на членове на кабинета в управителните органи на дружества, в които държавата притежава дялове (връчен на 6 април 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно финансовата рамка за България за периода 2014 - 2020 г (връчен на 6 април 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно контрабандата на цигари в страната (връчен на 6 април 2012 г.).

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, относно дължимите суми на Министерството на отбраната към фирми и други юридически лица към 01.01.2012 г (връчен на 6 април 2012 г.).

Николай Младенов, Министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството (връчен на 6 април 2012 г.).

Диана Ковачева, Министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството (връчен на 6 април 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно задължения към фирми (връчен на 6 април 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ, относно нарушение на конституционното право за българско гражданство (връчен на 6 април 2012 г.).

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството (връчен на 6 април 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно неакредитирани докторски програми (връчен на 6 април 2012 г.).

Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ, относно Болница за белодробни заболявания (връчен на 6 април 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно скъпоструващ медикамент Мирцера (връчен на 6 април 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството (връчен на 6 април 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР, ХРИСТО ДАМЯНОВ БИСЕРОВ, ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК и ХАМИД БАРИ ХАМИД, относно капитала на Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Шумен ООД (връчен на 6 април 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно мерки за иницииране в общините бенифициенти на предварително огласяване на техническите спецификации и методиките за оценка по схемата за предоставяне на безвъзмездна европейска финансова помощ BG 161 РО001/1.1 - 08/2010 (връчен на 6 април 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ, ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ, НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР и ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ, относно изясняване на обстоятелствата около смъртта на Сезгин Сечкин Иса дете на 3 години от гр. Исперих, Разградска област, ул. "Хр. Ботев" № 83 (връчен на 6 април 2012 г.).

Вежди Рашидов, Министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството (връчен на 6 април 2012 г.).

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно Решение по ОВОС за одобряване на изграждането на АЕЦ "Белене" (връчен на 6 април 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно задължения към фирми (връчен на 6 април 2012 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно разпореждане с материални активи на "Напоителни системи" ЕАД (връчен на 6 април 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно официалната сортова листа за 2012 г на Република България (връчен на 6 април 2012 г.).

Допълнителна информация по писмен отговор на въпрос от народния представител Петър Курумбашев относно договор между Министерството на земеделието и храните и адвокатски дружества (връчен на 6 април 2012 г.).

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно задължения към фирми (връчен на 6 април 2012 г.).

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството (връчен на 6 април 2012 г.).

Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството (връчен на 6 април 2012 г.).

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно договори за изпълнение на комуникативни стратегии в министерството (връчен на 6 април 2012 г.).===

Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:

Устен отговор в заседанието на 6 април 2012 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно допълнително споразумение към Меморандум от 8 юни 2010 г., подписан между правителството на Република България и Национална асоциация на зърнопроизводителите.

Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Устен отговор в заседанието на 6 април 2012 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно напрежението и започналата стачка в "Мини Марица-Изток" ЕАД.

Устен отговор в заседанието на 6 април 2012 г. на питане от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ, относно стратегията на правителството за развитие на ядрената енергетика в България.

Устен отговор в заседанието на 6 април 2012 г. на въпрос от н.п. РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ, относно оценка на целесъобразността и икономическата ефективност от изграждането на АЕЦ "Белене".

Устен отговор в заседанието на 6 април 2012 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно регистрация на геоложки и търговски открития по Закона за подземните богатства, след решението на Народното събрание за забрана на проучването и добива на шистов газ.

Устен отговор в заседанието на 6 април 2012 г. на въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ, относно повишаването на цените на електроенергията за потребителите.

Устен отговор в заседанието на 6 април 2012 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно геоложки изследвания в Република България, финансирани с държавни средства.

Устен отговор в заседанието на 6 април 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно цената на електрическата енергия, произвеждана от ТЕЦ "Варна" ЕАД.

Устен отговор в заседанието на 6 април 2012 г. на въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА, относно включване на България към международното споразумение АСТА /Anti-Counterfeiting Trade Agreement/.

Устен отговор в заседанието на 6 април 2012 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно международен договор АСТА - "Търговско споразумение за борба с фалшифицирането".

Устен отговор в заседанието на 6 април 2012 г. на питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно позицията на правителството за развитие на ядрената енергетика в страната.

Устен отговор в заседанието на 6 април 2012 г. на питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ, относно позиционирането на българската икономика спрямо началото на кризата.

Устен отговор в заседанието на 6 април 2012 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно процедура за възлагане на обществена поръчка за изработване на серия рекламни филми.

Устен отговор в заседанието на 6 април 2012 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно участие на български производители в международното изложение за храни и напитки PRODEXPO 2012 в Москва.

Устен отговор в заседанието на 6 април 2012 г. на въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА, относно изпълнение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика".

Устен отговор в заседанието на 6 април 2012 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно възможността руската част от газопреносната мрежа за доставки на газ за България да може да бъде ползвана от трети страни за доставка.
Форма за търсене
Ключова дума