Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
24/02/2012
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно средствата във Фонда за безопасност на движението и закупуването на камери /снимачни устройства/ за контрол на скоростта.

2. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно дейността на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

3. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно продължаващите нападения над младежи в Студентски град.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно действия на служители на МВР спрямо Стефан Стефанов, кандидат за кмет - Местни избори 2011 г. - с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца.

II. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката на Министерството на финансите към фирмите с мажоритарно държавно участие.

2. Питане от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на правителството и Министерството на финансите за допълнително изземване на резерви от държавните предприятия.

3. Въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ и ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно възможности за по-актуално управление на ресурсите от Сребърния фонд.

4. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно подготвяните от правителството промени в Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, т.е. в т. н. Сребърен фонд.

5. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно приватизацията на държавни активи.

6. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно приватизация на "Български енергиен холдинг" ЕАД.

7. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно проекта за Международно споразумение за засилен икономически съюз.

8. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно прогноза на Световната банка за развитие на икономиката.

9. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на финансите по изпълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.

10. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно разходите по свързването на касови апарати с НАП.

11. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно коледните бонуси в Министерството на финансите.

12. Питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно цялостната политика на управление на средствата от ЕС по всички фондове - регионален, социален, кохезионен и аграрен, през текущия и следващия програмен период.

13. Питане от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ относно държавната политика в сферата на управление на държавната администрация и провеждане на административна реформа, в качеството на отговорен за това заместник министър-председател.

14. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно процеси на т.н. скрита приватизация.

15. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно заплащаните от гражданите банкови такси за преводи към бюджета.

16. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИЛА СТАНИСЛАВОВА СТАНИСЛАВОВА относно предприети действия от Агенцията за държавна финансова инспекция след проверката за финансови злоупотреби в община Ружинци.

17. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно въвеждане на задължителни правила за избор на обслужваща банка от държавните ведомства.

III. Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на територията на Република България.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за планиране и финансиране на дейностите по изграждане, рехабилитация и реконструкция на републиканската пътна мрежа.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ относно пречиствателна станция в с. Вратца, общ. Кюстендил.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно становище на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по доклада на ОССЕ за "Избори 2011".

5. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно зимното поддържане на пътищата в Силистренска област.

6. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно зимно поддържане на пътя София - Кюстендил.

7. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛИН ВЕЛКОВ ДАВИДОВ, ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ, ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ, МИТКО ЖИВКОВ ЗАХОВ и ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГУЩЕРОВ относно реализация на Автомагистрала "Струма".

IV. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на ръста на безработицата.

2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно мерките за намаляване на младежката безработица.

3. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно мерки за най-рисковите групи в резултат на повишаване на цените на горивата, енергията и ръста на инфлацията.

V. Диана Ковачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно забавяне на плащания в системата на правната помощ.

VI. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно определяне на заплащането на българските експерт-изследователи и мениджъри на проекти по програмите "За учене през целия живот".

2. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИЛА СТАНИСЛАВОВА СТАНИСЛАВОВА относно забраната за придвижване с училищни автобуси до работното място на учителите в община Ружинци.

VII. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ДАНАИЛОВ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ относно приложението на Наредба № 33 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

2. Въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК относно режима за контрол на техническата годност и безопасността на автомобилните газови уредби.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на въпрос от народния представител Петър Курумбашев, и на питане от народния представител Антон Кутев;
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов - на 2 въпроса от народните представители Захари Георгиев, и Евгений Желев;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на 4 въпроса от народните представители Георги Пирински, Захари Георгиев, Ангел Найденов, и Михаил Миков;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Станислав Станилов, Корнелия Нинова, и Иван Николаев Иванов.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Волен Сидеров към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков;
- въпрос от народния представител Румен Такоров към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Михаил Миков към министъра на правосъдието Диана Ковачева;
- питане от народния представител Яне Янев към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, и министърът на външните работи Николай Младенов.
По здравословни причини, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на околната среда и водите Нона Караджова.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (връчен на 24 февруари 2012 г.).

* Допълнителна информация към писмен отговор на въпрос от н.п. Димо Гяуров и Йордан Бакалов към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов № 254-06-155; Писмен отговор № 254-06-155.

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА, относно средствата в Държавния фонд за гарантиране и устойчивост на държавната пенсионна система (връчен на 24 февруари 2012 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно кризисната ситуация в Русенска област (връчен на 24 февруари 2012 г.).

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ, относно сумите, които ръководеното от Вас министерство изразходва за медийно отразяване и ПР дейности (връчен на 24 февруари 2012 г.).

Аню Ангелов, Министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ, относно сумите, които ръководеното от Вас министерство изразходва за медийно отразяване и ПР дейности (връчен на 24 февруари 2012 г.).

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно сумите, които ръководеното от Вас министерство изразходва за медийно отразяване и ПР дейности (връчен на 24 февруари 2012 г.).

Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно действия на заместник-директор на УМБАЛ "Св.Георги" ЕАД - Пловдив доц. д-р Жанет Грудева (връчен на 24 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно справка за разхода за лекарства, заплащан от Министерството на здравеопазването и Националната здравно-осигурителна каса за периода 2010 - 2011 г. (връчен на 24 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно броя на дипломираните лекари през последните години (връчен на 24 февруари 2012 г.).

Вежди Рашидов, Министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ, относно сумите, които ръководеното от Вас министерство изразходва за медийно отразяване и ПР дейности (връчен на 24 февруари 2012 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

* Допълнителна информация към писмен отговор на въпрос от н.п. Ваньо Шарков към министър Мирослав Найденов № 254-06-148; Писмен отговор № 254-06-148.

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА, относно продажба на кантон на язовир "Четиридесетте Извора", стопанисван от "Напоителни системи" ЕАД (връчен на 24 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА, относно свлечена язовирна стена на язовир "Златовръх", стопанисван от "Напоителни системи" - ЕАД (връчен на 24 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ, относно сумите, които ръководеното от Вас министерство изразходва за медийно отразяване и ПР дейности (връчен на 24 февруари 2012 г.).

Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно сумите, които ръководеното от Вас министерство изразходва за медийно отразяване и ПР дейности (връчен на 24 февруари 2012 г.).

Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно финансовото състояние на Булгаргаз (връчен на 24 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ, относно изземване на печалбата на търговските дружества в състава на БЕХ (връчен на 24 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ, относно сумите, които ръководеното от Вас министерство изразходва за медийно отразяване и ПР дейности (връчен на 24 февруари 2012 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно задължения към фирми (връчен на 24 февруари 2012 г.).

Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно сумите, които ръководеното от Вас министерство изразходва за медийно отразяване и ПР дейности (връчен на 24 февруари 2012 г.).===

Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 24 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно средствата във Фонда за безопасност на движението и закупуването на камери /снимачни устройства/ за контрол на скоростта.

Устен отговор в заседанието на 24 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ, относно дейността на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

Устен отговор в заседанието на 24 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно продължаващите нападения над младежи в Студентски град.

Устен отговор в заседанието на 24 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно действия на служители на МВР спрямо Стефан Стефанов, кандидат за кмет - Местни избори 2011 г. - с. Бутан, общ. Козлодуй, обл. Враца.

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Устен отговор в заседанието на 24 февруари 2012 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно проекта за Международно споразумение за засилен икономически съюз.

Устен отговор в заседанието на 24 февруари 2012 г. на питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно политиката на Министерството на финансите към фирмите с мажоритарно държавно участие.

Устен отговор в заседанието на 24 февруари 2012 г. на питане от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ и ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на правителството и Министерството на финансите за допълнително изземване на резерви от държавните предприятия.

Устен отговор в заседанието на 24 февруари 2012 г. на питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно прогноза на Световната банка за развитие на икономиката.

Устен отговор в заседанието на 24 февруари 2012 г. на питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно политиката на Министерството на финансите по изпълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.

Устен отговор в заседанието на 24 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ и ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно възможности за по-актуално управление на ресурсите от Сребърния фонд.

Устен отговор в заседанието на 24 февруари 2012 г. на питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно приватизацията на държавни активи.

Устен отговор в заседанието на 24 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно приватизация на "Български енергиен холдинг" ЕАД.

Устен отговор в заседанието на 24 февруари 2012 г. на въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно подготвяните от правителството промени в Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, т.е. в т. н. Сребърен фонд.
Форма за търсене
Ключова дума