Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
02/12/2011
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно действията за сплашване и поведението на полицията на "Избори 2011 г.".

II. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно състоянието и перспективите за намаляването на външния дълг на Република България.

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно задълженията на държавата Либия към Република България.

3. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно последиците за България от дълговата криза в еврозоната.

4. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно облагане с данък на субсидията на тютюнопроизводителите.

5. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно средствата на общините за разходи, направени във връзка с проведените местни и президентски избори.

6. Въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ относно търговия с наливен алкохол по пазари и магазини в страната.

III. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно участие на ръководни служители от Комисията за защита на потребителите в предизборна агитация и ръководство на политическа партия.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно компенсиране на пострадалите и семействата на загиналите от аварията на газопровода.

3. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ и ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ относно правителствената политика за осигуряване на гражданите при прилагане на държавните метрологични стандарти в отношенията им с фирми-монополисти.

4. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА и АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА относно политиката за подпомагане на фирми.

5. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА и АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА относно политиката за привличане на чуждестранни инвестиции.

IV. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно проект "Подобряване достъпността и условията за живот на хора в неравностойно положение" на община Видин.

V. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА относно политиката на правителството по отношение на безработни лица, получаващи социални помощи.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно получаване на социални помощи от лица без лични карти.

3. Въпрос от н.п. ФАНИ ИВАНОВА ХРИСТОВА относно ролята на държавните органи във връзка с осигуряване на правата на децата, съгласно чл. 9 от Конвенцията на ООН за правата на детето, ратифицирана с решение на ВНС от 11 април 1991 г..

VI. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно проектното финансиране чрез запазване на порочни практики във Фонд "Научни изследвания".

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на околната среда и водите Нона Караджова - на въпрос от народния представител Евгений Желев;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на 2 въпроса от народните представители Димитър Чукарски, и Мая Манолова;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов - на 2 въпроса от народните представители Петър Димитров и Драгомир Стойнев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 2 въпроса от народните представители Джевдет Чакъров, и Ангел Найденов;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски - на въпрос на народния представител Петър Мутафчиев;
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов - на въпрос с писмен отговор от народните представители Ваньо Шарков и Иван Н. Иванов, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Веселин Методиев;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Румен Овчаров.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Джавдет Чакъров към министъра на околната среда и водите Нона Караджова;
- въпрос от народния представител Волен Сидеров към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков;
- въпрос и питане от народния представител Валентин Микев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на здравеопазването Стефан Константинов.
Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:

Писмен отговор на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно политиката на правителството във връзка с изработване на позиция на България за промени в Лисабонския договор (връчен на 2 декември 2011 г.).

Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно политиката на Министерството на вътрешните работи за запазване на деполитизирания статут на българските полицаи (връчен на 2 декември 2011 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ, относно реализиране правата на обвиняемите и техните защитници да се запознават с делото във фазата на досъдебното производство, когато разследването се извършва от органите на Министерството на вътрешните работи (връчен на 2 декември 2011 г.).

Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно трасето на Лот 3 на АМ "Струма" (връчен на 2 декември 2011 г.).

Вежди Рашидов, Министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ, относно предоставяне на съгласие за регистрация на марки, съдържащи наименованието "Боженци" (връчен на 2 декември 2011 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно ремонт и реконструкция на Храм "Свети Йоан Рилски" в с. Дъскот (връчен на 2 декември 2011 г.).

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ, относно проверка, извършена от Областна дирекция по безопасност на храните - Монтана и издадена въз основа на нея наказателно постановление срещу Илия Кунчов Димитров от гр. Чипровци (връчен на 2 декември 2011 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно действия на Министерство на земеделието и храните за възстановяване на права върху 300 дка държавен горски фонд (връчен на 2 декември 2011 г.).===

Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 2 декември 2011 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно действията за сплашване и поведението на полицията на "Избори 2011 г.".

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:

Устен отговор в заседанието на 2 декември 2011 г. на питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно последиците за България от дълговата криза в еврозоната.

Устен отговор в заседанието на 2 декември 2011 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно състоянието и перспективите за намаляването на външния дълг на Република България.

Устен отговор в заседанието на 2 декември 2011 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно задълженията на държавата Либия към Република България.

Устен отговор в заседанието на 2 декември 2011 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно облагане с данък на субсидията на тютюнопроизводителите.

Устен отговор в заседанието на 2 декември 2011 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ, относно търговия с наливен алкохол по пазари и магазини в страната.

Устен отговор в заседанието на 2 декември 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно средствата на общините за разходи, направени във връзка с проведените местни и президентски избори.

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 2 декември 2011 г. на питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно политиката на правителството по отношение на безработни лица, получаващи социални помощи.

Устен отговор в заседанието на 2 декември 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно получаване на социални помощи от лица без лични карти.

Устен отговор в заседанието на 2 декември 2011 г. на въпрос от н.п. ФАНИ ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно ролята на държавните органи във връзка с осигуряване на правата на децата, съгласно чл. 9 от Конвенцията на ООН за правата на детето, ратифицирана с решение на ВНС от 11 април 1991 г..

Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:

Устен отговор в заседанието на 2 декември 2011 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно проектното финансиране чрез запазване на порочни практики във Фонд "Научни изследвания".

Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Устен отговор в заседанието на 2 декември 2011 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно участие на ръководни служители от Комисията за защита на потребителите в предизборна агитация и ръководство на политическа партия.

Устен отговор в заседанието на 2 декември 2011 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно компенсиране на пострадалите и семействата на загиналите от аварията на газопровода.

Устен отговор в заседанието на 2 декември 2011 г. на питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА и АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА, относно политиката за привличане на чуждестранни инвестиции.

Устен отговор в заседанието на 2 декември 2011 г. на питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА и АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА, относно политиката за подпомагане на фирми.

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:

Устен отговор в заседанието на 2 декември 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно проект "Подобряване достъпността и условията за живот на хора в неравностойно положение" на община Видин.
Форма за търсене
Ключова дума