Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
22/07/2011
Парламентарен контрол - 11.00 часа

Разисквания по питане на народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно препоръките на Европейската комисия по Националната програма за реформи на България 2011 г. и Конвергентната програма на България 2011 – 2014 г.

Отговори на въпроси и питания

I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно последствията от инцидента с цистерната в с. Дебелец.

2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно действията на полицията при почистването на паметника на Съветската армия.

3. Въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно пенсиониране на полицейски инспектор.

II. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно затворения мост в местността Соповото при с. Стояново, на границата между областите Враца и Монтана.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно състоянието на път ІІ-13 през гр. Бяла Слатина и необходимостта от неотложни действия.

3. Въпрос от н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ относно състоянието на първокласните пътища в страната след зимния сезон.

4. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно наличие на изоставане на строителството на Лот 4 на АМ "Тракия" и увеличение на разходите за обекта над договорената цена за Лот 4.

III. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно преразглеждане на споразумението между България и САЩ за ползването на военни съоръжения на българска територия от армията на САЩ.

2. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно закриване консулската служба в гр. Новосибирск, Русия.

3. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно отбелязване на приноса на проф. Иван Шишманов към европейския процес по повод 150-тата годишнина от рождението му.

IV. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно оптимизиране на пазара на труда.

2. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ относно проверки, осъществявани от дирекция "Инспекция по труда" - Плевен, през месец юни тази година.

3. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно функционирането на социалните служби във Варна, във връзка със случая с г-жа Ваня Георгиева.

V. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно начина на съществуване, начина на финансиране и функциониране на Специализирана група за деца със специални образователни потребности (СОП) в 15 Целодневна детска градина, гр. Перник.

2. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ относно незаконна пропаганда и експанзия на активисти на ДПС в български висши учебни заведения.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ относно изучаване на турска литература в българското училище.

4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно неграмотността на българските ученици според проучването на Европейската комисия, публикувано на 11.07.2011 г.

5. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно намерения на Министерството на образованието, младежта и науката за отбелязване на 150-тата годишнина от рождението на проф. Иван Шишманов.

6. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно възникналия проблем с приема на ученици след 6-ти клас в ПМГ "Никола Обрешков" - гр. Разград.

VI. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно отпускане на помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания.

2. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно функционирането на здравната система във Варна във връзка с обществено значимия случай на г-жа Ваня Георгиева.

3. Питане от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР, ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК и ГЕОРГИ ВЕЛКОВ КОЛЕВ относно проверка в Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен.

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно извършена проверка на шест отделения в Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен от Икономическа полиция.

5. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно постъпленията в центъра "Фонд за лечение на деца", за периода 01.01.2009 г. до 01.06.2011 г.

6. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно натрупаните финансови задължения на лечебните заведения за болнична помощ през 2011 г.

7. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно заболявания от кучешка тения.

VII. Вежди Рашидов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ относно крепостта в град Хисаря.

VIII. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на околната среда и водите за съвместяване на опазване на биологичното разнообразие в Родопите и опазване живота и здравето на хората.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно разрешение за проучване за находища на шистов газ.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно удължаване срока на проекти по предприсъединителната програма ИСПА.

4. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ относно щетите, нанесени върху околната среда след инцидента с турска цистерна край Дебелец на 11 срещу 12 юли 2011 г.

IX. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно ситуацията с шапа в Странджа.

2. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно издаването на сертификат за безопасност.

3. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно предложение на Министерството на земеделието и храните за преобразуване на ПУСС, с. Ситово и ПЗГ "Добруджа", гр. Силистра в ПЗГ "Добруджа", гр. Силистра.

4. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно изградената система за борба с градушките.

5. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно срокове за дерогация за животновъдните ферми.

6. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно "Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2008 - 2010" и "Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2011 -2013 ".

7. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно финансови санкции за плащанията на хектар обработваема площ.

8. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно регламентиране на трудовите правоотношения с ръководството на Селскостопанската академия.

9. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно многобройни и повтарящи се нарушения в землището на гр. Дунавци, област Видин.

X. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно инцидент с опасен товар превозван от турска фирма.

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно системни нарушения на фирма "Ентуртранс" ООД, преди инцидента с неин автобус на автомагистрала "Тракия" и за резултатите от проверките по отправени сигнали от граждани.

3. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно отдаването на концесия на бившето военно летище в Балчик и необходимостта държавата да инвестира в него 30 млн. лв.

XI. Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ относно европейската програма по енергийна ефективност за обновяване на жилищни сгради.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на отбраната Аню Ангелов - на питане от народните представители Ангел Найденов и Спас Панчев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на въпрос от народния представител Калина Крумова;
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов - на 4 въпроса от народните представители Михаил Михайлов, Ваньо Шарков, Евгений Желев, и Анна Янева;
- министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков - на въпрос от народния представител Михаил Михайлов;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Петър Димитров;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски - на въпрос с писмен отговор от народния представител Лили Боянова.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от ПОДНС, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народния представител Петър Мутафчиев към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски;
- питане от народния представител Меглена Плугчиева към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов;
- 2 питания от народния представител Димчо Михалевски и въпрос от народния представител Николай Пехливанов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков.
.
.
Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно открити държавни и общински обекти от началото на мандата на правителството на ГЕРБ (връчен на 22 юли 2011 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно действията на В и К ООД - Добрич, с които се възпрепятства концесионер да изпълнява своите задължения по договор с РБ, представлявана от МОСВ (връчен на 22 юли 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно възстановяване на моста при с. Дуванли (връчен на 22 юли 2011 г.).Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно управлението на Дома за деца и юноши в с. Разлив, общ. Правец, Софийска област (връчен на 22 юли 2011 г.).Николай Младенов, Министър на външните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно присъединяване на Република България към конвенции на Съвета на Европа (връчен на 22 юли 2011 г.).Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно действия на Комисията по позитивен лекарствен списък (връчен на 22 юли 2011 г.).Вежди Рашидов, Министър на културата:Писмен отговор на въпрос от н.п. НЕЛИ ИВАНОВА КАЛНЕВА-МИТЕВА, относно прилагане на Закона за народните читалища (връчен на 22 юли 2011 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно състоянието договора на фирма "Юлен" за концесия на ски зона "Банско" (връчен на 22 юли 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно възпрепятстване на концесионер да реализира предоставените му права и договорни задължения по концесионен договор за минерални води от Маламволанжския хоризонт на територията на кк "Албена" (връчен на 22 юли 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно наемане на офис от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда в София (връчен на 22 юли 2011 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ, относно сеч на дърва във вододайна зона в местността "Куза" над Радунци (връчен на 22 юли 2011 г.).Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ, относно констатирани нарушения в действията на Ваши служители от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (връчен на 22 юли 2011 г.).Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно финансиране на работен проект за опазване на обектите и съоръженията от вредното влияние на подземните минни работи в рамките на гр. Перник (връчен на 22 юли 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА, относно изпълнението на Оперативна програма "Развитието на конкурентоспособността на българската икономика" - приоритетни оси І и ІІ (връчен на 22 юли 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно данни за добитите инертни материали за пътното строителство през 2010 г. в Старозагорска, Сливенска, Ямболска и Бургаска области (връчен на 22 юли 2011 г.).===Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 22 юли 2011 г. на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно последствията от инцидента с цистерната в с. Дебелец.Устен отговор в заседанието на 22 юли 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно действията на полицията при почистването на паметника на Съветската армия.Устен отговор в заседанието на 22 юли 2011 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно пенсиониране на полицейски инспектор.Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 22 юли 2011 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно затворения мост в местността Соповото при с. Стояново, на границата между областите Враца и Монтана.Устен отговор в заседанието на 22 юли 2011 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно състоянието на път ІІ-13 през гр. Бяла Слатина и необходимостта от неотложни действия.Устен отговор в заседанието на 22 юли 2011 г. на въпрос от н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ, относно състоянието на първокласните пътища в страната след зимния сезон.Устен отговор в заседанието на 22 юли 2011 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно наличие на изоставане на строителството на Лот 4 на АМ "Тракия" и увеличение на разходите за обекта над договорената цена за Лот 4.
Форма за търсене
Ключова дума