Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
15/07/2011
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно участие на членове на правителството в предизборната кампания.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно среща на министър-председателя на Република България с експерти от американска компания "Шеврон".

3. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно координация на общата политика на правителството.

4. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно препоръките на Европейската комисия по Националната програма за реформи на България 2011 г. и Конвергентната програма на България 2011 - 2014 г.

5. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно информацията в медиите за изнасяне на класифицирана информация от бившия началник щаб ген.Колев.

6. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно продължаващата охрана на лидерите на тристранната коалиция и г-н Румен Петков.

7. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно смяната на председателя на Селскостопанска академия.

II. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ и ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно негативни оценки в западни медии относно последиците от кризата в Гърция по отношение на гръцките банки в България.

2. Въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно приватизацията на "Булгартабак холдинг" АД.

3. Въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно въвеждане на пределни цени на основните продукти и услуги за населението.

III. Аню Ангелов, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно проект "Нов тип многоцелеви изтребител".

IV. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране изпълнението на Оперативна програма "Околна среда" и намаляване риска от санкции на България за неизпълнение на Европейска директива за пречистване на отпадъчни води.

2. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за рехабилитация на републиканската пътна мрежа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г. и 2012 г.

3. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ относно удвояване на път от гр. Стара Загора до магистрала "Тракия".

4. Въпрос от н.п. ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ относно изграждане на жилищни блокове на територията на град Стара Загора от Държавно предприятие "Строителство и възстановяване".

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно затворения мост в местността Соповото при с. Стояново, на границата между областите Враца и Монтана.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно състоянието на път ІІ-13 през гр. Бяла Слатина и необходимостта от неотложни действия.

7. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране качественото изпълнение на участъци от републиканската пътна инфраструктура, финансирани с европейски средства.

8. Въпрос от н.п. АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ относно състоянието на първокласните пътища в страната след зимния сезон.

V. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно оптимизиране на пазара на труда.

2. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ относно проверки, осъществявани от дирекция "Инспекция по труда" - Плевен, през месец юни тази година.

3. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно функционирането на социалните служби във Варна, във връзка със случая с г-жа Ваня Георгиева.

VI. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА относно начина на съществуване, начина на финансиране и функциониране на Специализирана група с деца със специални образователни потребности (СОП) в 15 Целодневна детска градина, гр. Перник.

2. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ относно незаконна пропаганда и експанзия на активисти на ДПС в български висши учебни заведения.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ относно изучаване на турска литература в българското училище.

4. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно неграмотността на българските ученици според проучването на Европейската комисия, публикувано на 11.07.2011 г.

VII. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно отпускане на помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания.

2. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно функционирането на здравната система във Варна във връзка с обществено значимия случай на г-жа Ваня Георгиева.

3. Питане от н.п. НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР, ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК и ГЕОРГИ ВЕЛКОВ КОЛЕВ относно проверка в Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен.

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно извършена проверка на шест отделения в МБАЛ - Шумен от Икономическа полиция.

5. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно постъпленията в центъра "Фонд за лечение на деца", за периода 01.01.2009 г. до 01.06.2011 г.

6. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно натрупаните финансови задължения на лечебните заведения за болнична помощ през 2011 г.

VIII. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на околната среда и водите за съвместяване на опазване на биологичното разнообразие в Родопите и опазване живота и здравето на хората.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ относно разрешение за проучване за находища на шистов газ.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно удължаване срока на проекти по предприсъединителната програма ИСПА.

4. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ТОДОРОВ СТОЯНОВ относно щетите, нанесени върху околната среда, след инцидента с турска цистерна край Дебелец на 11 срещу 12 юли 2011 г.

IX. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА относно Горските мерки в Програмата за развитие на селските райони.

2. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно ситуацията с шапа в Странджа.

3. Питане от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните по отношение на развитието на науката в сектор "Земеделие".

4. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно издаването на сертификат за безопасност.

5. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно предложение на Министерството на земеделието и храните за преобразуване на ПУСС с. Ситово и ПЗГ "Добруджа" гр. Силистра в ПЗГ "Добруджа" гр. Силистра.

6. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно изградената система за борба с градушките.

7. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно срокове за дерогация за животновъдните ферми.

8. Въпрос от н.п. ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ относно "Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2008 - 2010" и "Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2011 -2013 ".

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов - на 2 въпроса от народните представители Цвета Георгиева, и Десислав Чуколов;
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на въпрос от народния представител Борислав Стоянов, и на питане от народните представители Мая Манолова, Хасан Адемов, Янаки Стоилов и Нигяр Джафер;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на 2 въпроса от народните представители Мартин Димитров, и Николай Пехливанов и на въпрос с писмен отговор от народния представител Корнелия Нинова;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски - на 5 въпроса от народните представители Петър Мутафчиев (2 въпроса), Павел Шопов, Венцислав Лаков, и Деница Гаджева;
- министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев - на въпрос от народния представител Николай Пехливанов;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Ирена Соколова, и Анна Янева.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на външните работи Николай Младенов.

.
.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ИВАНОВА ХРИСТОВА, относно проведена конференция за приноса на фондовете на Европейския съюз към интеграцията на ромите (връчен на 15 юли 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ, относно извършеното от Министерството на вътрешните работи за издирване на осъдени граждани от Габрово (връчен на 15 юли 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно действията на органите на Министерството на вътрешните работи в изпълнение на Закона за закрила на детето (връчен на 15 юли 2011 г.).Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно разпределението на средствата от държавния бюджет за субсидирането на политическите партии (връчен на 15 юли 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ, относно насърчителни действия за привличане, развитие и задържане на служба в правителствена администрация на представители на основните малцинствени групи в България (връчен на 15 юли 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно планирани до края на 2011 г. за приватизация държавни дялове в предприятия (връчен на 15 юли 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно довършването на митническата сграда на ГКПП Стразимировци (връчен на 15 юли 2011 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ, относно определяне на номер на път в с. Иван Шишманово, община Завет, област Разград, част от четвъртокласна пътна мрежа (връчен на 15 юли 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛИ БОЯНОВА ИВАНОВА, относно изграждането и финансирането на екопътека "Стара река " община Антоново (връчен на 15 юли 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно недостъпно високия размер на таксата за достъп до обществена информация в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (връчен на 15 юли 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно ремонт на пътна отсечка между с. Черноморец и туристически комплекс "Златна рибка", Бургаска област (връчен на 15 юли 2011 г.).Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА, относно възможността за целево насочване безработни лица по Програма за временна заетост, към специфичен сектор, в случая да обработят ведомостите за заплатите на "Мини Перник" ЕАД ( в ликвидация ), гр. Перник (връчен на 15 юли 2011 г.).Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно уволнението на г-жа Марияна Генчева, директор на ЕГ "Пловдив" (връчен на 15 юли 2011 г.).Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно изпълнението на бюджета на НЗОК за 2011 г. към 30.06.2011 г. (връчен на 15 юли 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ, относно финансовото състояние на лечебните заведения към 30.06.2011 г (връчен на 15 юли 2011 г.).Вежди Рашидов, Министър на културата:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно опазване на архитектурното и историческо наследство на гр. Копривщица (връчен на 15 юли 2011 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно опазване на вододайните зони на селата Хаджидимитрово, Безмер, Дражево, Кабиле, Завой, Веселиново и гр.Ямбол (връчен на 15 юли 2011 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно нарушения при дърводобив в Общинския горски фонд в Община Копривщица (връчен на 15 юли 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ, относно възникнали проблеми с изплащането на субсидии на земеделските производители /тютюнопроизводители/ за референтния период 2007/2009 г (връчен на 15 юли 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ, относно определяне на справедлива пазарна стойност на недвижим имот - ПИ № 000033, местността "Кьоклюк" в землището на с. Драгомъж, Община Исперих, Област Разград (връчен на 15 юли 2011 г.).Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Писмен отговор на въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА, относно Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" (връчен на 15 юли 2011 г.).Допълнителна информация към писмен отговор от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма (връчен на 15 юли 2011 г.).===Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 15 юли 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно участие на членове на правителството в предизборната кампания.Устен отговор в заседанието на 15 юли 2011 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно среща на министър-председателя на Република България с експерти от американска компания "Шеврон".Устен отговор в заседанието на 15 юли 2011 г. на питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно координация на общата политика на правителството.Устен отговор в заседанието на 15 юли 2011 г. на питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно препоръките на Европейската комисия по Националната програма за реформи на България 2011 г. и Конвергентната програма на България 2011 - 2014 г.Устен отговор в заседанието на 15 юли 2011 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно информацията в медиите за изнасяне на класифицирана информация от бившия началник щаб ген.Колев.Устен отговор в заседанието на 15 юли 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, относно продължаващата охрана на лидерите на тристранната коалиция и г-н Румен Петков.Устен отговор в заседанието на 15 юли 2011 г. на питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно смяната на председателя на Селскостопанска академия.Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Устен отговор в заседанието на 15 юли 2011 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ и ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно негативни оценки в западни медии относно последиците от кризата в Гърция по отношение на гръцките банки в България.Устен отговор в заседанието на 15 юли 2011 г. на въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно приватизацията на "Булгартабак холдинг" АД.Устен отговор в заседанието на 15 юли 2011 г. на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно въвеждане на пределни цени на основните продукти и услуги за населението.Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 15 юли 2011 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране изпълнението на Оперативна програма "Околна среда" и намаляване риска от санкции на България за неизпълнение на Европейска директива за пречистване на отпадъчни води.Устен отговор в заседанието на 15 юли 2011 г. на питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно политиката за рехабилитация на републиканската пътна мрежа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г. и 2012 г.Устен отговор в заседанието на 15 юли 2011 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ КАРАНИКОЛОВ, относно удвояване на път от гр. Стара Загора до магистрала "Тракия".Устен отговор в заседанието на 15 юли 2011 г. на въпрос от н.п. ЖИВКО ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ, относно изграждане на жилищни блокове на територията на град Стара Загора от Държавно предприятие "Строителство и възстановяване".Аню Ангелов, Министър на отбраната:Устен отговор в заседанието на 15 юли 2011 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно проект "Нов тип многоцелеви изтребител".
Форма за търсене
Ключова дума