Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
01/07/2011
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно мерки, предприети от Правителството, и в частност от министъра на финансите, за събиране на кредитите, отпуснати на други държави в периода преди 1990 г.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно провеждане на стрес-тестове за проектираните руски реактори за АЕЦ "Белене".

3. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно информация за изплащането на държавната субсидия за политическите партии във връзка с изключените и напусналите депутати, както и депутатите от прекратилите съществуването си парламентарни групи в 41-ото Народно събрание.

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно повишение на пенсиите в Република България.

5. Въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно задълженията на държавата към бизнеса.

II. Маргарита Попова, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно срив на Търговския регистър.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ и МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно раздадени премии в Министерството на правосъдието.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно прилагането на глава втора "А" от Закона за търговския регистър.

III. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно регионален инспекторат по образованието - Видин.

2. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно критерии и изисквания за назначаване на временно изпълняващи длъжността "директор".

3. Въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно контрола, осъществяван от Министерството на образованието, младежта и науката върху задължението на учебните заведения да осигурят интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности.

4. Въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА относно признаване на дипломи за висше образование за регулираните професии, придобити в страни извън Европейския съюз.

5. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно мерки, които ще бъдат предприети спрямо директора на Регионален инспекторат по образованието - Пловдив.

6. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ относно участие на деца от детски градини и училища в инициативи, популялизиращи политически партии и техни представители.

7. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН относно реквизитите на формуляра за кандидатстване за европейска стипендия по проект "Студентски стипендии и награди" - втора фаза от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

8. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН относно изплащане на допълнителни възнаграждения на чиновници в Министерството на образованието, младежта и науката.

9. Въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ относно назначаване на директор на ОУ "В. и К. Тютюнджян" - гр.Пловдив, без необходимия ценз.

IV. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно освобождаване на управителя на болнично заведение "Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Шумен" ООД.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно отпускане на помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания.

V. Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно политиката на правителството по концесиониране на обекти от транспортната инфраструктура.

VI. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ относно оперативна програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради.

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ относно обновяване на многофамилни жилищни сгради, Оперативна програма "Регионално развитие" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ относно Национална комплексна устройствена схема на Република България.

4. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за гарантиране изпълнението на Оперативна програма "Околна среда" и намаляване риска от санкции на България за неизпълнение на Европейска директива за пречистване на отпадъчни води.

5. Питане от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ относно политиката за рехабилитация на републиканската пътна мрежа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г. и 2012 г.

VII. Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно оптимизиране на пазара на труда.

2. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ относно проверки, осъществявани от дирекция "Инспекция по труда" - Плевен, през месец юни тази година.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на 2 въпроса от народните представители Анна Янева и Корнелия Нинова, и Павел Шопов и Любомир Владимиров;
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов - на въпрос от народните представители Пенко Атанасов и Спас Панчев, и на питане от народния представител Меглена Плугчиева;
- министърът на околната среда и водите Нона Караджова - на питане от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев - на 4 въпроса от народните представители Емил Караниколов, Живко Тодоров, Георги Божинов и Янаки Стоилов, и Георги Божинов, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Живко Тодоров.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от ПОДНС, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Ирена Соколова към министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов, заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, и министърът на външните работи Николай Младенов.
Поради служебен ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на отбраната Аню Ангелов.
.
.
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно искане информация от ОД на МВР - Шумен, от община Шумен (връчен на 1 юли 2011 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно рехабилитация на третокласен път на територията на община Трън, област Перник (връчен на 1 юли 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛИЛИ БОЯНОВА ИВАНОВА, относно установени нарушения свързани с реализирането на проекти и усвояването на средства по програма "Малки демонстрационни обекти" на МРРБ за периода 2004 - 2005 г. (връчен на 1 юли 2011 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно промяна на статута, наем и аренда на земеделски земи и гори в област Добрич (връчен на 1 юли 2011 г.).===Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Устен отговор в заседанието на 1 юли 2011 г. на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно мерки, предприети от Правителството, и в частност от министъра на финансите, за събиране на кредитите, отпуснати на други държави в периода преди 1990 г.Устен отговор в заседанието на 1 юли 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, относно провеждане на стрес-тестове за проектираните руски реактори за АЕЦ "Белене".Устен отговор в заседанието на 1 юли 2011 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно повишение на пенсиите в Република България.Устен отговор в заседанието на 1 юли 2011 г. на въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ, относно информация за изплащането на държавната субсидия за политическите партии във връзка с изключените и напусналите депутати, както и депутатите от прекратилите съществуването си парламентарни групи в 41-ото Народно събрание.Устен отговор в заседанието на 1 юли 2011 г. на въпрос от н.п. АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно задълженията на държавата към бизнеса.Маргарита Попова, Министър на правосъдието:Устен отговор в заседанието на 1 юли 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ и МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно раздадени премии в Министерството на правосъдието.Устен отговор в заседанието на 1 юли 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно срив на Търговския регистър.Устен отговор в заседанието на 1 юли 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно прилагането на глава втора "А" от Закона за търговския регистър.Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Устен отговор в заседанието на 1 юли 2011 г. на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно критерии и изисквания за назначаване на временно изпълняващи длъжността "директор".Устен отговор в заседанието на 1 юли 2011 г. на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно контрола, осъществяван от Министерството на образованието, младежта и науката върху задължението на учебните заведения да осигурят интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности.Устен отговор в заседанието на 1 юли 2011 г. на въпрос от н.п. ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА, относно признаване на дипломи за висше образование за регулираните професии, придобити в страни извън Европейския съюз.Устен отговор в заседанието на 1 юли 2011 г. на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно мерки, които ще бъдат предприети спрямо директора на Регионален инспекторат по образованието - Пловдив.Устен отговор в заседанието на 1 юли 2011 г. на въпрос от н.п. ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ, относно участие на деца от детски градини и училища в инициативи, популялизиращи политически партии и техни представители.Устен отговор в заседанието на 1 юли 2011 г. на въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН, относно реквизитите на формуляра за кандидатстване за европейска стипендия по проект "Студентски стипендии и награди" - втора фаза от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".Устен отговор в заседанието на 1 юли 2011 г. на въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН, относно изплащане на допълнителни възнаграждения на чиновници в Министерството на образованието, младежта и науката.Устен отговор в заседанието на 1 юли 2011 г. на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно назначаване на директор на ОУ "В. и К. Тютюнджян" - гр.Пловдив, без необходимия ценз.Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 1 юли 2011 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно освобождаване на управителя на болнично заведение "Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Шумен" ООД.Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Устен отговор в заседанието на 1 юли 2011 г. на питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ, относно политиката на правителството по концесиониране на обекти от транспортната инфраструктура.
Форма за търсене
Ключова дума