Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
27/09/2002
I. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика ще отговори на:
1. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно изпълнението на Закона за семейните помощи за деца и Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите.
2. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно изграждането на Специализиран дом за деца с увреждания гр. Пловдив.
3. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ относно месечните целеви помощи за отопление за предстоящия отоплителен сезон.

II. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно масови уволнения в "Електроразпределение" ЕАД - София, клон Кюстендил.

III. Костадин Паскалев, заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:
1. Питане от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно актуване като общинска собственост на микроязовири, бивша собственост на ТКЗС.
2. Питане от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно договорите за предоставяне право на ползване върху дълготрайни активи, собственост на "Водоснабдяване и канализация - Йовковци" ООД - В. Търново, на дружества "Водно сдружение Аква 2000" ООД, "Водно сдружение Янтра - 99" ООД и "Водно сдружение Водни услуги "ООД.
3. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно водопровода Рила-Кочериново.

IV. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:
1. Питане от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно политиката на правителството, във връзка с престрелките между организирани престъпни групи.
2. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно показните убийства във Варна.

V. Соломон Паси, министър на външните работи ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГРЪНЧАРОВА относно позициите на България в Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.

VI. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВ КОСТОВ относно опазване и съхранение на българските гори.
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно проверка на ПК - Велинград, и връщането на земеделски земи в землището на с. Сърница, община Велинград.

VII. Владимир Атанасов, министър на образованието и науката ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно закриването на гимназиалните класове на СОУ "Паисий Хилендарски", с. Припек, община Джебел.

VIII. Пламен Петров, министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно предстоящо блокиране на жп линията Кюстендил - София от протестиращи.

IX. Божидар Финков, министър на здравеопазването ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ относно лечението на болните от церебрална парализа.
2. Актуален въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно функционирането на частните микробиологични и вирусологични лаборатории във Велико Търново и областта.

На основание чл. 78, ал. 3 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Николай Василев - на актуален въпрос от народния представител Ваня Цветкова;
- министърът на финансите Милен Велчев - на актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков и на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Любомир Пантелеев;
- министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев -на актуален въпрос от народния представител Димитър Дъбов;
- министърът на държавната администрация Димитър Калчев - на актуален въпрос от народните представители Кръстьо Петков и Емилия Масларова.

Форма за търсене
Ключова дума