Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
04/02/2011
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно контрола по изразходването на средствата, отпуснати с постановление на Министерския съвет № 279 от 26.11.2009 г. за възстановяване на щетите от наводнението на река Бистрица.

2. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно специални разузнавателни средства, използвани по реда на чл. 18, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства.

II. Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно размера на загубите от контрабанда на цигари за бюджета през 2010 г.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно намерение за референдум за преките данъци.

3. Питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно антиевропейската финансово-икономическа политика на правителството.

4. Въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно ощетяване на държавата от консултантска компания "Краун Ейджънтс".

III. Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно преобразуване на Центъра за отдих и обучение, със седалище гр. София, район "Слатина", в Учебен център.

2. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно провеждането на обществена поръчка в "Студентски общежития и столове".

3. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно блокиране от Европейската комисия на средства по програма "Учене през целия живот".

IV. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ относно въвеждане в действие на "Централизирана информационна система за отпускане на медикаменти по реда на Наредба № 34".

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно повишена заболеваемост от Хепатит А.

3. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно санитарната авиация в България.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно изплащане на дължими възнаграждения на аптеките, сключили договор с НЗОК (въпрос на същата тема е отправен от народния представител Георги Пирински).

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ относно неиздължени суми на аптеките от НЗОК (въпрос на същата тема е отправен от народния представител Мая Манолова).

6. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно въвеждане на клинични пътеки за долекуване през 2011 г.

7. Питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно опасността от фалити на общински болници.

8. Въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ относно намеренията на Министерството на здравеопазването, финансирането на хроничната диализа да бъде прехвърлено в НЗОК.

V. Нона Караджова, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно регионално депо за неопасни отпадъци гр. Гоце Делчев.

2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изграждане на регионално депо за отпадъци в гр. Самоков.

VI. Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ относно изграждането на национален стадион в София.

VII. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно мерки на Министерството на земеделието и храните за предотвратяване на неправомерни действия на директори на горски стопанства.

2. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката на Министерството на земеделието и храните за либерализация на пазара на тютюни.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно обезщетяване на собственици на засети земеделски земи.

4. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно усвояване на средства по Програмата за развитие на селските райони.

5. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно договори, подписани от г-жа Калина Илиева.

6. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно кадровата политика в Държавен фонд "Земеделие".

7. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно корупция в Държавен фонд "Земеделие".

8. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ относно практическото изпълнение на чл. 57, ал. 9 от Закона за горите и чл. 88 ал. 5 от Правилника за приложението на Закона за горите за предоставяне при преференциални условия на дърва за огрев на местното население.

9. Въпрос от н.п. ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА относно стопиране на Проект "Екотуризъм" в община Руен, поради отказа на Държавно горско стопанство "Айтос" да го съгласува.

10. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно мерки срещу появата на шап при чифтокопитните животни на територията на Република България.

11. Питане от н.п. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните по отношение на Програмата за развитие на селските райони и финансовата обезпеченост на отделните мерки по тази програма през 2011 г.

12. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно планиране на работата в Министерството на земеделието и храните.

13. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно отказ по заявление за финансово подпомагане в община Ковачевци.

14. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно собствеността на 300 дка гори и земи от горския фонд в община Каварна, ваканционно селище "Русалка".

15. Питане от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ и ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно политиката на правителството по отношение на наличните количества зърно, ежемесечните консумации и движението на цените на пшеницата, брашното и хляба.

16. Въпрос от н.п. КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно направено възражение от жители на с. Крушаре, община Сливен, във връзка с разпределение ползването на мерите и пасищата в селото.

VIII. Маргарита Попова, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно кандидатура на Република България за съдия в Общия съд на Европейския съюз.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на въпрос от народния представител Янаки Стоилов и на питане от народните представители Сергей Станишев и Пламен Орешарски;
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Костов;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов - на въпрос от народния представител Милена Христова;
- министърът на здравеопазването Стефан Константинов - на 5 въпроса от народните представители Тунчер Кърджалиев, Георги Икономов, Захари Георгиев, и Мая Манолова (2 въпроса);
- министърът на културата Вежди Рашидов - на въпрос от народния представител Захари Георгиев;
- министърът на външните работи Николай Младенов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Ангел Найденов.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от ПОДНС, се отлагат отговорите на:
- заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков - на питане от народните представители Сергей Станишев и Михаил Миков;
- министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов - на въпрос от народния представител Мая Манолова и на 2 питания от народните представители Драгомир Стойнев и Емилия Масларова;
- министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков - на питане от народните представители Яне Янев и Кристияна Петрова.
- министъра на здравеопазването Стефан Константинов - на въпрос от народния представител Мая Манолова;
- министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов - на въпрос от народния представител Меглена Плугчиева, на 2 питания от народния представител Яне Янев, и на 2 питания от народните представители Яне Янев и Емил Василев;
- министъра на околната среда и водите Нона Караджова - на въпрос от народните представители Джевдет Чакъров и Петър Курумбашев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов, и министърът на външните работи Николай Младенов.
Поради отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков.
.
.
Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ, относно командировки на министри през периода 1 януари 2010 - 21 януари 2011 г. (връчен на 4 февруари 2011 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ и МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно актуално състояние и проблеми при изпълнение на проекта Автомагистрала "Люлин" (връчен на 4 февруари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно разрушаване на незаконни строежи в курортния комплекс "Русалка" (връчен на 4 февруари 2011 г.).Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ, относно реализиране на проекта "За достоен живот" по Оперативна програма "Човешки ресурси" (връчен на 4 февруари 2011 г.).Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно възможност за платено обучение на специализанти в медицинските университети (връчен на 4 февруари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно резултатите от извършената проверка на Изпълнителна агенция "Медицински одит" в МБАЛ "Св.Иван Рилски" - Горна Оряховица" ЕООД (връчен на 4 февруари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно състоянието на онкологичен център (връчен на 4 февруари 2011 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно контрола на Министерството на околната среда и водите върху хвостохранилищата в България (връчен на 4 февруари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно оползотворяването на продуктовите такси през 2009 г (връчен на 4 февруари 2011 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ и ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ, относно проблеми с неизплащането на субсидии по Мярка 214 от Програмата за развитие на селските райони (връчен на 4 февруари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТАН ЕМИЛОВ СИЧАНОВ, относно статут на ски-пистите в курорта Боровец (връчен на 4 февруари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕГЛЕНА ИВАНОВА ПЛУГЧИЕВА-АЛЕКСАНДРОВА, относно отказана субсидия по схема за подпомагане НДКМ 3 на ЗКПУ "Янтра" - с. Ценово, и Върбанови ООД - гр. Бяла, Русенска област (връчен на 4 февруари 2011 г.).Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ, относно назначения управленски състав на Националната компания "Железопътна инфраструктура" (връчен на 4 февруари 2011 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ и РУМЕН ИВАНОВ ТАКОРОВ, относно назначения управленски състав на холдинг БДЖ ЕАД (връчен на 4 февруари 2011 г.).===Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 4 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно контрола по изразходването на средствата, отпуснати с постановление на Министерския съвет № 279 от 26.11.2009 г. за възстановяване на щетите от наводнението на река Бистрица.Устен отговор в заседанието на 4 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно специални разузнавателни средства, използвани по реда на чл. 18, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства.Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Устен отговор в заседанието на 4 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно размера на загубите от контрабанда на цигари за бюджета през 2010 г.Устен отговор в заседанието на 4 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно намерение за референдум за преките данъци.Устен отговор в заседанието на 4 февруари 2011 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно антиевропейската финансово-икономическа политика на правителството.Устен отговор в заседанието на 4 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА, относно ощетяване на държавата от консултантска компания "Краун Ейджънтс".Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката:Устен отговор в заседанието на 4 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно преобразуване на Центъра за отдих и обучение, със седалище гр. София, район "Слатина", в Учебен център.Устен отговор в заседанието на 4 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно провеждането на обществена поръчка в "Студентски общежития и столове".Устен отговор в заседанието на 4 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно блокиране от Европейската комисия на средства по програма "Учене през целия живот".Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 4 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно санитарната авиация в България.Устен отговор в заседанието на 4 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно изплащане на дължими възнаграждения на аптеките, сключили договор с НЗОК (въпрос на същата тема е отправен от народния представител Георги Пирински).Устен отговор в заседанието на 4 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно повишена заболеваемост от Хепатит А.Устен отговор в заседанието на 4 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно въвеждане на клинични пътеки за долекуване през 2011 г.Устен отговор в заседанието на 4 февруари 2011 г. на питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно опасността от фалити на общински болници.Устен отговор в заседанието на 4 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ, относно неиздължени суми на аптеките от НЗОК (въпрос на същата тема е отправен от народния представител Мая Манолова).Устен отговор в заседанието на 4 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ, относно намеренията на Министерството на здравеопазването, финансирането на хроничната диализа да бъде прехвърлено в НЗОК.Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Устен отговор в заседанието на 4 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно изграждане на регионално депо за отпадъци в гр. Самоков.Свилен Нейков, Министър на физическото възпитание и спорта:Устен отговор в заседанието на 4 февруари 2011 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ, относно изграждането на национален стадион в София.
Форма за търсене
Ключова дума