Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
26/11/2010
Парламентарен контрол - 11.00 ч.
I. Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно политиката на правителството за достигане на средноевропейско ниво на доходите.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно действия на Министерския съвет, произтичащи от Решение на Народното събрание от 18.12.2009 г. за спиране на разпореждането с поземлени имоти, земеделски земи, гори, сгради и движими вещи, за които има постановени решения за признаване и възстановяване правото на собственост или са дадени като обезщетение на наследниците на бившите царе Фердинанд І и Борис ІІІ и за спиране на експлоатацията и строителната дейност в посочените имоти.

3. Питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ относно политиката на правителството по отношение на обезпечеността на сключваните договори.

4. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно изпълнение на законодателството на Европейския съюз в документите на проекта "Южен поток".

5. Въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ относно политиката на икономии на Министерския съвет и продължаващата охрана на лидерите на тристранната коалиция и г-н Румен Петков.

II. Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно развитието на проекта за изграждане на пан-европейски коридор № 8 и изграждането на ж.п. линията Кюстендил - Куманово.

2. Въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно предприетите действия от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изграждането на тунелите под Стара планина при Петрохан, Троян и Шипка.

III. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно преките приходи от транзитни такси за България при реализацията на "Южен поток".

IV. Вежди Рашидов, Министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно системно нарушаване на Кодекса на труда в системата на Министерство на културата.

На основание чл. 83, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на въпрос от народния представител Петър Мутафчиев;
- министърът на околната среда и водите Нона Караджова - на въпрос от народния представител Кирил Гумнеров;
- министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов - на въпрос от народния представител Валентина Богданова;
- министърът на отбраната Аню Ангелов - на въпрос от народния представител Димитър Чукарски.
На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Петър Мутафчиев, се отлага отговор на негов въпрос към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на здравеопазването Стефан Константинов, и министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов.
Поради годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев.
Поради предварително поет ангажимент - служебно посещение в гр. Велико Търново на 26.11.2010 г., петък, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Писмен отговор на въпрос от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ, относно задграничните командировки на членове на кабинета (връчен на 26 ноември 2010 г.).Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Писмен отговор на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно присъствието на лицето Владо Иванов Пенев на официална среща между министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов и делегация на швейцарския консорциум "Крипто-Конгсберг-Груп" (връчен на 26 ноември 2010 г.).Аню Ангелов, Министър на отбраната:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, относно възможността за разсрочено плащане на дължими наеми от служители на Министерството на отбраната (връчен на 26 ноември 2010 г.).Вежди Рашидов, Министър на културата:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно състоянието на Академията "Борис Христов" в Рим и запазване на културното наследство на Борис Христов (връчен на 26 ноември 2010 г.).===Бойко Борисов, Министър-председател на Република България:Устен отговор в заседанието на 26 ноември 2010 г. на питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ, относно политиката на правителството за достигане на средноевропейско ниво на доходите.Устен отговор в заседанието на 26 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно действия на Министерския съвет, произтичащи от Решение на Народното събрание от 18.12.2009 г. за спиране на разпореждането с поземлени имоти, земеделски земи, гори, сгради и движими вещи, за които има постановени решения за признаване и възстановяване правото на собственост или са дадени като обезщетение на наследниците на бившите царе Фердинанд І и Борис ІІІ и за спиране на експлоатацията и строителната дейност в посочените имоти.Устен отговор в заседанието на 26 ноември 2010 г. на питане от н.п. СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ и ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ, относно политиката на правителството по отношение на обезпечеността на сключваните договори.Устен отговор в заседанието на 26 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно изпълнение на законодателството на Европейския съюз в документите на проекта "Южен поток".Устен отговор в заседанието на 26 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ, относно политиката на икономии на Министерския съвет и продължаващата охрана на лидерите на тристранната коалиция и г-н Румен Петков.Вежди Рашидов, Министър на културата:Устен отговор в заседанието на 26 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно системно нарушаване на Кодекса на труда в системата на Министерство на културата.Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:Устен отговор в заседанието на 26 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно развитието на проекта за изграждане на пан-европейски коридор № 8 и изграждането на ж.п. линията Кюстендил - Куманово.Устен отговор в заседанието на 26 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно предприетите действия от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изграждането на тунелите под Стара планина при Петрохан, Троян и Шипка.
Форма за търсене
Ключова дума