Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
12/11/2010
I. Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките, развивани от Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет.

2. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно пренасянето през границата на Република България на трупа на починал в Република Турция български гражданин.

3. Въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК, ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ и КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ относно поискана справка от Отдел "Противодействие на икономическата престъпност" при СДВР за евентуални действия, предприети от централата на ПП ДПС във връзка с изпратено отворено писмо от Висш мюсюлмански духовен съвет.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно инцидент в с. Шума, област София от 25.10.2010 г.

II. Стефан Константинов, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно изпълнението на хигиенните изисквания при съгласуването на хигиенно-защитната зона на летище Бургас.

III. Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ относно провеждане на процедура по признаване на гроздовата ракия като национален продукт от Европейския съюз.

2. Въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ относно изплащането на директните плащания на площ на земеделските производители.

3. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно продажба на земи от Държавен фонд чрез поименни компенсационни бонове.

4. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно спазването на стандарт "Стара планина".

5. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно работата на лабораториите към районните ветеринарно-медицински служби.

6. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно опазване на държавния горски фонд от пожари.

IV. Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за доставяне на компресиран природен газ в България.

V. Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ относно цената на доставяната питейна вода по гравитачен път в редица села от община Кирково, област Кърджали.

2. Въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА относно ромското гето в гр. Сливен - кв. Надежда.

3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ относно изготвяне на Национална комплексна устройствена схема.

VI. Николай Младенов, Министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно намеренията на Българското правителство за решаване на имуществените въпроси на наследниците на тракийските бежанци.

VII. Маргарита Попова, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно прилагането на договор за правна помощ по граждански и наказателни дела между Република България и Република Турция.

На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов - на въпрос от народния представител Георги Божинов;
- заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков - на въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов - на въпрос от народния представител Михаил Миков;
- министърът на правосъдието Маргарита Попова - на въпрос с писмен отговор от народния представител Захари Георгиев;
- министърът на околната среда и водите Нона Караджова - на 2 въпроса от народните представители Меглена Плугчиева, и Александър Радославов, Георги Божинов и Петър Мутафчиев.
На основание чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Лъчезар Тошев, се отлагат отговорите на 2 негови въпроса към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов.
.
.
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно информация относно договарянето и изпълнението по частта за Шенген от Инструмента за подобряване бюджетните парични потоци и подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение (връчен на 12 ноември 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно отнето разрешение за достъп за класифицирана информация на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията (връчен на 12 ноември 2010 г.).Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на питане от н.п. ЕМИЛ ЙОРДАНОВ РАДЕВ, относно наличие на нарушения във връзка с управлението на дружество "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД (връчен на 12 ноември 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ, относно извършените кадрови промени в управлението на дружествата от ВиК-сектора, с държавно и държавно-общинско участие (връчен на 12 ноември 2010 г.).Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно изготвения доклад и констатации от извършената проверка от ИА"Медицински одит" на Изпълнителната агенция по трансплантация (връчен на 12 ноември 2010 г.).Нона Караджова, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ, относно издадено от Министерство на околната среда и водите комплексно разрешително за експлоатация на депо за неопасни отпадъци "Суходол" (връчен на 12 ноември 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ, относно сключени граждански договори и раздадени допълнителни материални стимули (ДМС) в Министерството на околната среда и водите (връчен на 12 ноември 2010 г.).Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно Извършена проверка на дейността на фирма "Каолин" АД по концесия за добив на подземни богатства от находище "Великан", землище на гр. Меричлери, община Димитровград (връчен на 12 ноември 2010 г.).Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно правомерност на действията от страна на фирма "Каолин" АД по реализация на концесия за добив от находище "Великан", землище на гр. Меричлери, община Димитровград (връчен на 12 ноември 2010 г.).Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, относно извършване на незаконен добив в находище "Великан", в землището на гр.Меричлери, община Димитровград, област Хасково от концесионера "Каолин" АД (връчен на 12 ноември 2010 г.).Божидар Димитров, Министър без портфейл:Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ, относно спасяването на църквата "Св.Преображение" в гр.Свищов (връчен на 12 ноември 2010 г.).===Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи:Устен отговор в заседанието на 12 ноември 2010 г. на питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно политиките, развивани от Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет.Устен отговор в заседанието на 12 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно пренасянето през границата на Република България на трупа на починал в Република Турция български гражданин.Устен отговор в заседанието на 12 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК, ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ и КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ, относно поискана справка от Отдел "Противодействие на икономическата престъпност" при СДВР за евентуални действия, предприети от централата на ПП ДПС във връзка с изпратено отворено писмо от Висш мюсюлмански духовен съвет.Устен отговор в заседанието на 12 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно инцидент в с. Шума, област София от 25.10.2010 г.Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Устен отговор в заседанието на 12 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН и НЕДЖМИ НИЯЗИ АЛИ, относно цената на доставяната питейна вода по гравитачен път в редица села от община Кирково, област Кърджали.Устен отговор в заседанието на 12 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА, относно ромското гето в гр. Сливен - кв. Надежда.Устен отговор в заседанието на 12 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ, относно изготвяне на Национална комплексна устройствена схема.Николай Младенов, Министър на външните работи:Устен отговор в заседанието на 12 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно намеренията на Българското правителство за решаване на имуществените въпроси на наследниците на тракийските бежанци.Маргарита Попова, Министър на правосъдието:Устен отговор в заседанието на 12 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно прилагането на договор за правна помощ по граждански и наказателни дела между Република България и Република Турция.Стефан Константинов, Министър на здравеопазването:Устен отговор в заседанието на 12 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, относно изпълнението на хигиенните изисквания при съгласуването на хигиенно-защитната зона на летище Бургас.Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните:Устен отговор в заседанието на 12 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ, относно провеждане на процедура по признаване на гроздовата ракия като национален продукт от Европейския съюз.Устен отговор в заседанието на 12 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ, относно изплащането на директните плащания на площ на земеделските производители.Устен отговор в заседанието на 12 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно спазването на стандарт "Стара планина".Устен отговор в заседанието на 12 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ, относно продажба на земи от Държавен фонд чрез поименни компенсационни бонове.Устен отговор в заседанието на 12 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно опазване на държавния горски фонд от пожари.Устен отговор в заседанието на 12 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ, относно работата на лабораториите към районните ветеринарно-медицински служби.Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма:Устен отговор в заседанието на 12 ноември 2010 г. на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно мерки за доставяне на компресиран природен газ в България.
Форма за търсене
Ключова дума