Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
12/06/2009
На 12.6.2009 г. парламентарен контрол няма да има - програмата за работата на Народното събрание е гласувана без точка парламентарен контрол, поради натоварена законодателна програма.
.
.


* Писмени отговори включени в стенографския протокол от от 11 юни 2009 г.

Сергей Станишев, Mинистър-председател на Република България:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно резултатите от изпълнението на "Плана Станишев" за преодоляване на кризата в България към момента и направените корекции в него, във връзка с продължаващото й задълбочаване (връчен на 12 юни 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ, относно концесия за Ски зона с център Банско в Национален парк "Пирин" (връчен на 12 юни 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. МЕТИН МЕХМЕДОВ СЮЛЕЙМАНОВ, относно разходването и отчитането на средствата от дарението за консервация, реставрация и възстановяване на джамията "Шериф Халил Паша" в гр.Шумен (връчен на 12 юни 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ ДОНЧЕВ, относно действия на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за отстраняване на повредата на моста на р.Стряма, свързващ гр.Пловдив с общините Раковски и Брезово (връчен на 12 юни 2009 г.).Меглена Плугчиева, Заместник министър-председател:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно резултатите от изпълнението на индивидуалния план на министерството като част от "Плана Станишев", и направените корекции в него (връчен на 12 юни 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно схемата за единично плащане на площ (връчен на 12 юни 2009 г.).Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на извънредните ситуации:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно резултатите от изпълнението на индивидуалния план на министерството като част от "Плана Станишев", и направените корекции в него (връчен на 12 юни 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ИВАНОВ БЪЛГАРИНОВ, относно неподдържаната дига по р. Дунав при село Ряхово, област Русенска (връчен на 12 юни 2009 г.).Михаил Миков, Министър на вътрешните работи:Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно разследване на смъртен случай на околовръстен път - Стара Загора (връчен на 12 юни 2009 г.).Пламен Орешарски, Министър на финансите:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно резултатите от изпълнението на индивидуалния план на министерството като част от "Плана Станишев", и направените корекции в него (връчен на 12 юни 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно неспазване на Закона за обществените поръчки (връчен на 12 юни 2009 г.).Николай Цонев, Министър на отбраната:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно резултатите от изпълнението на индивидуалния план на министерството като част от "Плана Станишев", и направените корекции в него (връчен на 12 юни 2009 г.).Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно резултатите от изпълнението на индивидуалния план на министерството като част от "Плана Станишев", и направените корекции в него (връчен на 12 юни 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ, относно експлоатация на газово находище "Галата" (връчен на 12 юни 2009 г.).Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно резултатите от изпълнението на индивидуалния план на министерството като част от "Плана Станишев", и направените корекции в него (връчен на 12 юни 2009 г.).Валери Цветанов, Министър на земеделието и храните:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно резултатите от изпълнението на индивидуалния план на министерството като част от "Плана Станишев", и направените корекции в него (връчен на 12 юни 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЛИДИЯ САНТОВА ШУЛЕВА, относно забавено плащане на субсидия за 2008 г. по вх. № 216161 - УРХ за 630 дка обработваема земя (връчен на 12 юни 2009 г.).Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно резултатите от изпълнението на индивидуалния план на министерството като част от "Плана Станишев", и направените корекции в него (връчен на 12 юни 2009 г.).Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно резултатите от изпълнението на индивидуалния план на министерството като част от "Плана Станишев", и направените корекции в него (връчен на 12 юни 2009 г.).Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно резултатите от изпълнението на индивидуалния план на министерството като част от "Плана Станишев", и направените корекции в него (връчен на 12 юни 2009 г.).Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно резултатите от изпълнението на индивидуалния план на министерството като част от "Плана Станишев", и направените корекции в него (връчен на 12 юни 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно неизпълнение на задълженията на министъра на околната среда и водите по чл. 49, ал. 2 от НОО (връчен на 12 юни 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА, относно нарушения на фирма "Импакт корпорейшън" (връчен на 12 юни 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ, относно доизграждане и пускане в експлоатация на депо за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за общините Златица, Пирдоп и Челопеч (връчен на 12 юни 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ РАНЧЕВ, относно проект за канализация на с.Кортен, Община Нова Загора (връчен на 12 юни 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ТЕОДОРОВ ИВАНОВ, относно направените инвестиции на повереното Ви министерство по всички общини в Добричка област (връчен на 12 юни 2009 г.).Евгений Желев, Министър на здравеопазването:Писмен отговор на на питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ, относно резултатите от изпълнението на индивидуалния план на министерството като част от "Плана Станишев", и направените корекции в него (връчен на 12 юни 2009 г.).Писмен отговор на на въпрос от н.п. ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ, относно позицията на Министерството на здравеопазването по позицията на национално сдружение Хепасист, за реимбурсния списък на лекарствата в България (връчен на 12 юни 2009 г.).===
Форма за търсене
Ключова дума