Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
26/04/2002
I. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно политиката на Министерството на земеделието и горите за ограничаване на горските пожари и преодоляване на последиците от тях.

2. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно развитието на горския отрасъл.

3. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно списък за недопускане на определени български граждани в Министерството на земеделието и горите.

4. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно замяна на земя край морето в Бяла, Варненска област за пустееща земя в Силистренска област.

5. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно неравностойна замяна на 109 декара земя от ДПФ в квартал Галата, община Варна с 87 декора в землището на с. Рогозина (на румънската граница) -община Генерал Тошево.

6. Актуален въпрос от н.п. СТОЯН ИЛИЕВ КУШЛЕВ относно учредяване право на ползване върху земи от държавния горски фонд на търговско дружество "ЕЛИНА" ЕАД.
II. Неждет Моллов, министър без портфейл ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно обезщетение на щетите от земетресението в с. Крумово, Пловдивска област (въпрос на същата тема е зададен от народния представител Петър Мутафчиев).

2. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно компенсиране на щетите от земетресението в Пловдивска област (въпрос на същата тема е зададен от народния представител Борислав Китов).
III. Лидия Шулева, заместник министър - председател и министър на труда и социалната политика ще отговори на:

Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно мерките на Министерския съвет, насочени към хората от третата възраст с най-ниски пенсии.IV. Костадин Паскалев, заместник министър-председател и министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ и АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ относно влошеното състояние на водоснабдяването в областите Монтана и Враца.

2. Актуален въпрос от н.п. ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВ КОСТОВ относно изграждане на язовир "Черни Осъм" и захранващ водопровод към него.
V. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:

Актуален въпрос от н.п. ТОДОР КОСТОВ БОЯДЖИЕВ и СТОЙКО ИЛИЕВ ТАНКОВ относно проблеми с реализацията на освободените кадрови военнослужещи в цивилния живот.
VI. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно мерките на МВР за справяне с полицейската бруталност над задържани лица.

2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно заплахата за убийство на кмета на община Велинград и мерки на МВР срещу увеличаващата се престъпност в общината.
VII. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на

1. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно закупуване на немски ценни книжа от БНБ с пари на НЗОК.

2. Питане от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно раздаване на кредити на задгранични дружества след 1985 г., невърнати на българската външнотърговска банка.
VIII. Божидар Финков, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА относно наличието на данни за корупция в системата на здравеопазването.

2. Актуален въпрос от н.п. ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА относно проблеми по заплащане на лекарства за болниците.

3. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно проведен търг от Министерството на здравеопазването по Закона за обществените поръчки за доставка на ваксини и биопродукти за 2002 г.
IX. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:

Актуален въпрос от н.п. АХМЕД ЮСЕИН ЮСЕИН относно възобновяване дейността на турските държавни театри в съответствие с Рамковата конвенция за защита на националните малцинства.
Х. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно мерките за решаване на проблемите, свързани с водните ресурси в страната.

2. Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно причините за неплащане на телефонните сметки на Изпълнителната агенция по околна среда, довели до прекъсване на телефонните линии от БТК.На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:

- министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски - на 2 питания от народните представители Кръстьо Петков и Николай Камов;

- министърът на образованието и науката Владимир Атанасов - на актуален въпрос от народните представители Благовест Сендов и Петър Мутафчиев;

- министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев -на актуален въпрос от народния представител Асен Гагаузов;

- министърът на здравеопазването Божидар Финков - на актуален въпрос от народния представител Янаки Стоилов;

- министърът на културата Божидар Абрашев - на актуален въпрос от народния представител Иво Атанасов.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват:

- заместник министър-председателят и министър на икономиката Николай Василев;

- министърът на транспорта и съобщенията Пламен Петров;

- министърът на държавната администрация Димитър Калчев.

Форма за търсене
Ключова дума