Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
30/11/2007
I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ и ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно действията на българското правителство през последната година за обезщетяване на тракийските българи-бежанци за техните имоти на територията на Република Турция.
2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно Национална стратегия за научни изследвания.


II. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно постъпила жалба от учителка в с. Смирненски, област Русе.


III. Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР относно действията на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии за преодоляване на последиците от новите наводнения в Район "Нови Искър", в т.ч. и в кв. Гниляне, гр. София.


IV. Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно продажба на обособена част от предприятието на Нова Плама.


V. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно политиката за оползотворяване на отпадъци.
2. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно нерегламентираното прелитане на самолети през центъра на София.
3. Питане от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ и ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно негативните последици от намаляването на квотите за емисии на въглероден диоксид върху българската икономика.
4. Въпрос от н.п. АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР относно предстоящото застрояване на Рила и изсичането на гори в защитени зони от екомрежата "Натура 2000".
5. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно разпределението на отговорността при евентуална екологична катастрофа след построяването на петролопровода Бургас-Александруполис.


VI. Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието ще отговори на:

1. Питане от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно регистрация на извънпътна техника съгласно Директива 97/68 ЕС.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на държавната политика при бедствия и аварии Емел Етем - на въпрос от народния представител Мартин Димитров;
- министърът на транспорта Петър Мутафчиев - на въпрос от народния представител Татяна Калканова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Нено Димов.
На основание чл. 78, ал. 4 и чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов към министър-председателя на Република България Сергей Станишев;
- въпрос от народния представител Минчо Христов към министър-председателя на Република България Сергей Станишев;
- въпрос от народния представител Стефан Софиянски към министър-председателя на Република България Сергей Станишев;
- питане от народния представител Минчо Христов към министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват: заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин, министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров, и министърът на правосъдието Миглена Тачева.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов, и министърът на вътрешните работи Румен Петков и ще отговарят в следващото заседание за парламентарен контрол на 7 декември 2007 г.
Общ брой: 20 ( писмени: 9 , устни: 11 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 5
КБ: 4
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 3
Смесени: 0
Общ брой: 3 ( писмени: 0 , устни: 3 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно броя на извършените трансплантации и експлантации в България през 2006 и 2007 г (връчен на 30.11.2007).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно отказа за обявяване на зона Рила - Буфер за зона от Натура 2000 (връчен на 30.11.2007).
Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно издаване на сертификат за І клас инвеститор от Агенцията за чуждестранни инвестиции (връчен на 30.11.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРГАРИТА СПАСОВА ПАНЕВА относно действия за положителна промяна в икономическото състояние на мини "Бобов дол" и конкретни резултати (връчен на 30.11.2007).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА и ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно износ на тъкани за трансплантация.
===
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 30.11.2007 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ и ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно действията на българското правителство през последната година за обезщетяване на тракийските българи-бежанци за техните имоти на територията на Република Турция.
Устен отговор в заседанието на 30.11.2007 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно Национална стратегия за научни изследвания.

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 30.11.2007 на въпрос на н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно постъпила жалба от учителка в с. Смирненски, област Русе.

Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Устен отговор в заседанието на 30.11.2007 на въпрос на н.п. АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР относно действията на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии за преодоляване на последиците от новите наводнения в Район "Нови Искър", в т.ч. и в кв. Гниляне, гр. София.

Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:
Устен отговор в заседанието на 30.11.2007 на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно продажба на обособена част от предприятието на Нова Плама.

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 30.11.2007 на въпрос на н.п. АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА-МОЗЕР относно предстоящото застрояване на Рила и изсичането на гори в защитени зони от екомрежата "Натура 2000".
Устен отговор в заседанието на 30.11.2007 на питане на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ и ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно негативните последици от намаляването на квотите за емисии на въглероден диоксид върху българската икономика.
Устен отговор в заседанието на 30.11.2007 на питане на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно политиката за оползотворяване на отпадъци.
Устен отговор в заседанието на 30.11.2007 на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно разпределението на отговорността при евентуална екологична катастрофа след построяването на петролопровода Бургас-Александруполис.
Устен отговор в заседанието на 30.11.2007 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно нерегламентираното прелитане на самолети през центъра на София.

Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието:
Устен отговор в заседанието на 30.11.2007 на питане на н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно регистрация на извънпътна техника съгласно Директива 97/68 ЕС.

Форма за търсене
Ключова дума