Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
12/04/2002

I. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно нарушаване на чл. З, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т.1, букви "в", "г" и "д" от Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на Генералния щаб от министъра на вътрешните работи.

2. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно позицията на Министъра на вътрешните работи по договора с "Краун Ейджънтс".II. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно приемането на Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

2. Актуален въпрос от н.п. ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА и ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно неправомерно поети задължения от служител на Агенция "Митници" към чуждестранна фирма.III. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ МОЛЛОВ и ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно дейността на Министерството на земеделието и горите за управление и стопанисване на горския фонд.

2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно стартиралите преговори с Европейския съюз по глава "Земеделие".

3. Питане от н.п. ГЕОРГИ КОСТОВ СТАНИЛОВ и ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ относно законността на проведен търг в бивше МТС, сега "Вермаш-90" ЕООД на територията на община Царево, област Бургаска.

4. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно средствата, изразходвани за обезщетяване на земеделските производители, във връзка със сушата в Североизточна България.IV. Владимир Атанасов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. СНЕЖАНА ВЕЛИКОВА ГРОЗДИЛОВА и РУМЯНА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА относно въвеждане на задължителни зрелостни изпити за учениците випуск 2003 година.

2. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ и ДИМИТЪР ЦВЯТКОВ ЙОРДАНОВ относно закриването на помощно училище-интернат "Васил Левски" с. Миндя, община Велико Търново и социално-педагогически интернат с. Кесарово, община Стражица.

3. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно нарушения на директор.V. Пламен Петров, министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно осигуряване на нормално ползване на пристанище "Златни пясъци".

2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно осигуряване на честотни ленти за оператори на цифрови клетъчни мобилни мрежи и услуги.

3. Питане от н.п. ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ и ГЕОРГИ КОСТОВ СТАНИЛОВ относно еднолично Дружество с ограничена отговорност "Порт-Бургас-Дружество за работна сила".VI. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно мерките за решаване на проблемите, свързани с водните ресурси в страната.

3. Актуален въпрос от н.п. ЛЬЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно причините за неплащане на телефонните сметки на Изпълнителната агенция по околна среда, довели до прекъсване на телефонните линии от БТК.VII. Димитър Калчев, министър на държавната администрация ще отговори на:

Питане от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно неизплащане на сумата 9700 лева по Договор за поддръжка на парково стопанство на лицето Радослав Райков Илиев - президент на ЕТ "Ерика" - град Варна, на обект "Почивна база на МС" - град Варна, к.к."Св.Св. Константин и Елена".VIII. Неждет Моллов, министър без портфейл ще отговори на:

Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно обезщетение на щетите от земетресението в с. Крумово, Пловдивска област.IX. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно правителствената програма "Индустрия 2002".
2. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно приватизацията на "Химко" Враца.

3. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно изразходване на бюджетни средства за лични нужди.На основание чл. 78, ал. З от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:

- министърът на вътрешните работи Георги Петканов - на актуален Въпрос от народния представител Лъчезар Тошев;

- министърът на здравеопазването Божидар финков - на 2 актуални Въпроса от народния представител Татяна Дончева.

На основание чл. 78, ал. 4 и чл. 83, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствието на народните представители от заседанието, се отлагат отговорите на:

- министьр-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски - на 2 питания от народните представители Надежда Михайлова, Димитър Абаджиев и Евгени Чачев;

- заместник министьр-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството Костадин Паскалев - на актуален въпрос от народния представител Теодора Константинова-Гайдова.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на отбраната Николай Свинаров.
Форма за търсене
Ключова дума