Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
16/11/2007
I. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно принадлежност на служители по сигурността на информацията към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.


II. Гергана Грънчарова, Министър по европейските въпроси ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно практиката в страните от Европейския съюз за изплащане на субсидии на земеделски производители.


III. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно неоснователни искания от пътни полицаи за задължително ползване на зимни гуми.


IV. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно деклариране на извършени плащания от физически лица за възмездна дейност, извършена от други физически лица.


V. Миглена Тачева, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ХРИСТИНА ХРИСТОВА ВЕЛЧЕВА относно ситуацията в България, свързана с международните осиновявания.


VI. Веселин Близнаков, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно политиката на Министерството на отбраната при доокомплектоването на българската армия с младежи за изпълнение на наборна военна служба.
2. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА и АСЯ ВЕЛИЧКОВА МИХАЙЛОВА относно нарушение на законодателството за животни, използвани за експериментални цели от страна на Военномедицинска академия (ВМА), София.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват: министър-председателят на Република България Сергей Станишев, заместник министър-председателят и министър на държавната политика при бедствия и аварии Емел Етем, министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров, министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов не може да участва в заседанието за парламентарен контрол, поради отпуск.
На основание чл. 78, ал. 4 и чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Елеонора Николова към министъра на вътрешните работи Румен Петков;
- питане от народния представител Радослав Илиевски към министъра на земеделието и продоволствието Нихат Кабил.
Общ брой: 9 ( писмени: 8 , устни: 1 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 3 ( писмени: 0 , устни: 3 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ относно усвоените средства от Република България от европейските фондове (връчен на 16.11.2007).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЮРУКОВ относно планирани строителни мероприятия на територията на Благоевградска област за периода до края на 2007 - 2009 г. по програма "Строителство и рехабилитация на републиканската пътна мрежа" (връчен на 16.11.2007).

Стефан Данаилов, Министър на културата:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно готовността на Министерството на културата да организира дискусия за българските ордени и медали (връчен на 16.11.2007).
Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Допълнителна информация към устен отговор на питане на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно политиката по контрол за разходването на бюджетни средства за преодоляване на щетите от бедствия и аварии (връчен на 16.11.2007).
===
Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 16.11.2007 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно принадлежност на служители по сигурността на информацията към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 16.11.2007 на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно деклариране на извършени плащания от физически лица за възмездна дейност, извършена от други физически лица.

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 16.11.2007 на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно неоснователни искания от пътни полицаи за задължително ползване на зимни гуми.

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Устен отговор в заседанието на 16.11.2007 на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА и АСЯ ВЕЛИЧКОВА МИХАЙЛОВА относно нарушение на законодателството за животни, използвани за експериментални цели от страна на Военномедицинска академия (ВМА), София.

Гергана Грънчарова, Министър по европейските въпроси:
Устен отговор в заседанието на 16.11.2007 на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно практиката в страните от Европейския съюз за изплащане на субсидии на земеделски производители.

Миглена Тачева, Министър на правосъдието:
Устен отговор в заседанието на 16.11.2007 на въпрос на н.п. ХРИСТИНА ХРИСТОВА ВЕЛЧЕВА относно ситуацията в България, свързана с международните осиновявания.

Форма за търсене
Ключова дума