Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
09/11/2007
I. Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно последствия от закъснялото въвеждане на единна система за спешни повиквания на телефон 112 и мерки за нейното доизграждане в национален мащаб.


II. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно причините за забавянето в приетата стратегия за изграждане на публичната инфраструктура на България и поуките от пропиляните милиони от държавната компания "Публични инвестиционни проекти".
2. Въпрос от н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно възможността Централната банка да приема държавни ценни книжа като обезпечение от търговските банки.
3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно въвеждането на задължителна застраховка срещу бедствия и аварии.


III. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно използването на биометрични данни в документите за самоличност.


IV. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно договореностите с транспортните министри на Македония и Албания във връзка с Коридор номер 8.
2. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно нерегламентираното прелитане на самолети през центъра на София.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на държавната политика при бедствия и аварии Емел Етем - на въпрос от народния представител Мартин Димитров;
- министърът на правосъдието Миглена Тачева - на въпрос от народния представител Христина Христова;
- министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова - на въпрос от народния представител Минчо Христов.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие на народния представител по уважителни причини, се отлага отговор на въпрос от народния представител Радослав Илиевски към министъра на земеделието и продоволствието Нихат Кабил.
Министър-председателят на Република България Сергей Станишев не може да участва в заседанието за парламентарен контрол, поради външнополитически ангажименти.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват: министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров, министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов, министърът на отбраната Веселин Близнаков.
Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров не може да участва в заседанието за парламентарен контрол, поради отпуск.
Общ брой: 15 ( писмени: 6 , устни: 9 )
По парламентарни групи
НДСВ: 1
ОДС: 4
КБ: 2
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 5
Смесени: 0
Общ брой: 4 ( писмени: 0 , устни: 4 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно възстановеното ДДС за периода януари - септември 2007 г (връчен на 09.11.2007).

Стефан Данаилов, Министър на културата:
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно годишната издръжка на ученик в Националното музикално училище "Любомир Пипков" (връчен на 09.11.2007).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно концесии на минерални води (връчен на 09.11.2007).

Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно действия на областния управител на Област Бургас, възпрепятващи разширението на терминала на "Лукойл" - България (връчен на 09.11.2007).

Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансовото състояние на АЕЦ "Козлодуй" (връчен на 09.11.2007).

Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно делът от Брутния вътрешен продукт, отделян за развитие на науката и научните изследвания в България (връчен на 09.11.2007).

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ДОНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА и СИЛВИЯ ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА относно качеството на учебниците и подобряване снабдяването на училищата с учебници и учебна документация (връчен на 09.11.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно усвояването на средства от чужди фондове за периода от 2000 г. до днес (връчен на 09.11.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно снабдяването с учебници в Софийска област и страната (връчен на 09.11.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно размера на икономиите в системата на образованието (връчен на 09.11.2007).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно задължението на министъра на земеделието и продоволствието и министъра на околната среда и водите да изготвят и приемат Наредба по прилагането на чл.15 от Закона за рибарството и аквакултурите, за ползването на язовирите държавна собственост (връчен на 09.11.2007).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно застъпванията на заявени земи с цел получаване на субсидии от Европейския съюз (връчен на 09.11.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА относно задължението на министъра на земеделието и продоволствието и министъра на околната среда и водите да изготвят и приемат Наредба по прилагането на чл.15 от Закона за рибарството и аквакултурите, за ползване на язовирите държавна собственост (връчен на 09.11.2007).

Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ДОБРОМИР ХРИСТОВ ГУЩЕРОВ относно неизплатени възнаграждения от "Дулово-БТ" - гр. Дулово, по договор за извършване на физическа охрана от ЕТ "ЩИТ-99-Марин Лазаров" - гр. Силистра (връчен на 09.11.2007).

Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно нормативната база за провеждането на държавните зрелостни изпити (връчен на 09.11.2007).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно усвояване на средствата по програма ИСПА (връчен на 09.11.2007).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно осигуряването на необходимите средства за лечение на Хепатит Б и С в България (връчен на 09.11.2007).

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно незаконно изсичане на гори около град Копривщица (връчен на 09.11.2007).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието:
Писмен отговор на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно отмяна на пълната преработка на плана за земеразделяне на с. Гранит, община Братя Даскалови, област Стара Загора, и постановените решения, по които е изработен планът (връчен на 09.11.2007).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно липсата на отговор на поставен въпрос в рамките на парламентарен контрол на 29 септември 2006 г. относно местонахождението на иззетите веществени доказателства про обиските в дома на Дянко Дянков от гр. Априлци, извършени на 18.10.1996 г. и на 26.04.2006 г (връчен на 09.11.2007).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГЪНДЕВ и ИВАН НИКОЛОВ ГРИЗАНОВ относно договор по обществена поръчка за доставка на сметосъбираща техника за община Бяла Слатина (връчен на 09.11.2007).
===
Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Устен отговор в заседанието на 09.11.2007 на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно последствия от закъснялото въвеждане на единна система за спешни повиквания на телефон 112 и мерки за нейното доизграждане в национален мащаб.

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 09.11.2007 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно причините за забавянето в приетата стратегия за изграждане на публичната инфраструктура на България и поуките от пропиляните милиони от държавната компания "Публични инвестиционни проекти".
Устен отговор в заседанието на 09.11.2007 на въпрос на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно възможността Централната банка да приема държавни ценни книжа като обезпечение от търговските банки.
Устен отговор в заседанието на 09.11.2007 на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно въвеждането на задължителна застраховка срещу бедствия и аварии.

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 09.11.2007 на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно използването на биометрични данни в документите за самоличност.

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Устен отговор в заседанието на 09.11.2007 на въпрос на н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно договореностите с транспортните министри на Македония и Албания във връзка с Коридор номер 8.
Устен отговор в заседанието на 09.11.2007 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно нерегламентираното прелитане на самолети през центъра на София.

Форма за търсене
Ключова дума