Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
21/09/2007
I. Сергей Станишев, Министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно нежеланието на българското правителство да търси помощ и компенсации по линия на НАТО за възстановяване на българската промишленост.
2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на българското правителство за намаляване дела на сивата икономика в страната ни.


II. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно политиката на българското правителство спрямо българското малцинство от Западните покрайнини.
2. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно позиция на министър за приет от Четиридесето Народно събрание закон.
3. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно назначаването на постоянен представител на Република България в Европейския съюз.
4. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изпълнение на договора за приватизация на БТК ЕАД.
5. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно въвеждане на преносимостта на номерата в мрежите на мобилните оператори.


III. Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно пропуските в политиката на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии и българското правителство и причините за трагедията в град Цар Калоян.


IV. Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за развитие на Информационната система за управление и ползване на земеделските земи.


V. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно дейността на безмитните магазини на територията на страната..


VI. Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно позицията на Министерството на икономиката и енергетиката към проекта за разширение на Националната художествена академия.
2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно евентуален внос на електроенергия в страната.
3. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно ефективността от провеждането на обективен контрол от министъра на икономиката и енергетиката за осигуряване на равнопоставеност и баланс на интересите между ТЕЦ - Бургас, фирмите за топлинно счетоводство Бургас и техните потребители.


VII. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за завършване строителството на АМ "Тракия".


VIII. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно замърсяването на автомагистрала "Тракия" от камионите, извозващи балираните отпадъци на София.
2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно обявяване на защитени територии.
3. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно изграждането на канализация с пречиствателно съоръжение на с. Ключ, община Петрич.
4. Въпрос от н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно отпускане на средства за корекция на част от коритото на Беленска река, минаваща през гр. Бяла, Русенска обаст.
5. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно промяна на лицензионните режими в областта на отпадъците.
6. Въпрос от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно замърсявания в село Чепинци и землището му, област София-град, от фирма "Изола-Петров" и от пречиствателната станция в Кубратово.
7. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно изпълнение на разпоредбите на Закона за защита от шума в околната среда.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на образованието и науката Даниел Вълчев - на 2 въпроса от народните представители Иван Николаев Иванов, и Станислав Станилов;
- министърът на вътрешните работи Румен Петков - на 2 въпроса от народните представители Атанас Щерев, и Нено Димов;
- министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров - на въпрос от народния представител Минчо Христов;
- министърът на културата Стефан Данаилов - на въпрос от народния представител Станислав Станилов;
- министърът на правосъдието Миглена Тачева - на въпрос от народния представител Диана Хитова;
- министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски - на питане от народния представител Стела Банкова.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Минчо Спасов към заместник министър-председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин;
- въпрос от народния представител Борислав Ноев към министъра на земеделието и продоволствието Нихат Кабил;
- два въпроса от народния представител Ваня Цветкова към министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова.
Общ брой: 15 ( писмени: 7 , устни: 8 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 2
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Общ брой: 7 ( писмени: 0 , устни: 7 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 2
КБ: 0
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Писмен отговор на въпрос на н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно продажбата на "Воинтех" ЕООД - В. Търново (връчен на 21.09.2007).

Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на питане на н.п. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ относно състоянието на проекта "Горна Арда" и неговите переспективи (връчен на 21.09.2007).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ТРИФОН ДИМИТРОВ МИТЕВ относно въвод във владение на земеделски земи в с. Гранит, община Братя Даскалови (връчен на 21.09.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ относно осигуряване на зърнения баланс на страната (връчен на 21.09.2007).

===
Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Устен отговор в заседанието на 21.09.2007 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно политиката на българското правителство за намаляване дела на сивата икономика в страната ни.
Устен отговор в заседанието на 21.09.2007 на питане на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно нежеланието на българското правителство да търси помощ и компенсации по линия на НАТО за възстановяване на българската промишленост.

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 21.09.2007 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно назначаването на постоянен представител на Република България в Европейския съюз.
Устен отговор в заседанието на 21.09.2007 на питане на н.п. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ относно политиката на българското правителство спрямо българското малцинство от Западните покрайнини.
Устен отговор в заседанието на 21.09.2007 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно въвеждане на преносимостта на номерата в мрежите на мобилните оператори.
Устен отговор в заседанието на 21.09.2007 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изпълнение на договора за приватизация на БТК ЕАД.
Устен отговор в заседанието на 21.09.2007 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно позиция на министър за приет от Четиридесето Народно събрание закон.

Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Устен отговор в заседанието на 21.09.2007 на питане на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно пропуските в политиката на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии и българското правителство и причините за трагедията в град Цар Калоян.

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 21.09.2007 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно дейността на безмитните магазини на територията на страната..

Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:
Устен отговор в заседанието на 21.09.2007 на въпрос на н.п. ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ КУЗОВ относно ефективността от провеждането на обективен контрол от министъра на икономиката и енергетиката за осигуряване на равнопоставеност и баланс на интересите между ТЕЦ - Бургас, фирмите за топлинно счетоводство Бургас и техните потребители.
Устен отговор в заседанието на 21.09.2007 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно позицията на Министерството на икономиката и енергетиката към проекта за разширение на Националната художествена академия.
Устен отговор в заседанието на 21.09.2007 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно евентуален внос на електроенергия в страната.

Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието:
Устен отговор в заседанието на 21.09.2007 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за развитие на Информационната система за управление и ползване на земеделските земи.

Форма за търсене
Ключова дума