Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
14/09/2007
I. Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно изграждането на база данни за професионалната реализация на завършилите студенти.


II. Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии ще отговори на:

1. Питане от н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно политиката по контрол за разходването на бюджетни средства за преодоляване на щетите от бедствия и аварии.
2. Въпрос от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно състоянието на Държавния резерв.


III. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно прилагането на Регламент № 1931/2006 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.
2. Въпрос от н.п. ХРИСТО КИРИЛОВ ПОПОВ относно безспорното установяване личностите на загиналите във Франция Коен и Фадеев.
3. Питане от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно облекчаване на посещенията на граждани от Сърбия и Македония в нашата страна.
4. Въпрос от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно мерки на Министерството на вътрешните работи по отношение критиките на Европейската комисия в последния й доклад за България от 27.06.2007 г.
5. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно неупражняването на правомощията на Министерството на вътрешните работи по отношение на организацията на движение на МПС в гр. София.
6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ относно информацията в медиите за доклад на английската служба Скотланд Ярд за убийството на сестрите Белнейски.
7. Въпрос от н.п. МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ относно действията на полицията във връзка с инцидент на магистрала Тракия.


IV. Веселин Близнаков, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно премахване обезщетенията при пенсиониране на военнослужещите.
2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно съмнения за наличието на корупционни практики в Министерството на отбраната при организирането на тръжни процедури за доставка на военни оптични прибори.
3. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно създаване на военизирано звено за охрана на магистрати.
4. Въпрос от н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно закупуване, за нуждите на армията, на цифрови радиорелейни станции втора употреба от М-тел.
5. Въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно продажбата на "Воинтех" ЕООД - В. Търново.


V. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно презастрояването на курорта "Слънчев бряг" и съществуваща вероятност от застрояването на 500 дка от пясъчните дюни.
2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно позицията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството към проекта за разширение на Националната художествена академия.


VI. Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно мерки за развитие на Информационната система за управление и ползване на земеделските земи.
2. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ЯНЧЕВ НОЕВ относно състоянието на рибарските пристанища в България и държавната политика в тази област.

На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Атанас Щерев, се отлага отговорът на негов въпрос към министъра на вътрешните работи Румен Петков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Сергей Станишев, министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров, министърът на правосъдието Миглена Тачева, министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова, министърът на финансите Пламен Орешарски.
Заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин не може да участва в заседанието за парламентарен контрол, поради ангажименти във връзка с провеждането на Среща на министрите на външните работи на страните-членки на ПСЮИЕ в гр. Пловдив.
Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров не може да участва в заседанието за парламентарен контрол, поради ползване на отпуск.
Общ брой: 31 ( писмени: 10 , устни: 21 )
По парламентарни групи
НДСВ: 4
ОДС: 3
КБ: 5
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Общ брой: 17 ( писмени: 2 , устни: 15 )
По парламентарни групи
НДСВ: 2
ОДС: 0
КБ: 0
ДПС: 1
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 5
Смесени: 0
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно Конвенцията на ООН за статуса на апатридите (връчен на 14.09.2007).

Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа:
Писмен отговор на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно подадените молби до областните администрации по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (връчен на 14.09.2007).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ относно груби нарушения и отклонения при изграждане и експлоатация на "Депо за азбестоциментови отпадъци от рехабилитацията на ТЕЦ "Марица - Изток 3" (връчен на 14.09.2007).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно бюджетите на спортните федерации (връчен на 14.09.2007).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно извършването на тежки дисциплинарни нарушения от началника на РПУ, гр. Панагюрище (връчен на 14.09.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно разследване на лични Интернет страници от ГДБОП (връчен на 14.09.2007).

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно предстоящо назначение на ръководител на Мисията на Република България в Европейския съюз (връчен на 14.09.2007).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно парични вземания срещу "Чипровец" ЕАД (връчен на 14.09.2007).

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно достъпът до информация от системата "Искра" по време на комунистическия режим и след това (връчен на 14.09.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ относно извършени през м. май 2007 г. терористични актове в градовете Радомир и Перник (връчен на 14.09.2007).

Гергана Грънчарова, Министър по европейските въпроси:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно критиките в последния доклад на Европейската комисия за България от 27.06.2007 г (връчен на 14.09.2007).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и продоволствието:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ относно компенсиране на загубите от продължителното засушаване (връчен на 14.09.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно документалната обособеност на "възстановяването" на имоти на Симеон Сакскобургготски в Софийска област и в област София - град (връчен на 14.09.2007).

Петър Димитров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА относно техническото състояние на блокове 1, 2, 3, и 4 на АЕЦ Козлодуй (връчен на 14.09.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно чуждестранните инвестиции в страната през 2006 г. (връчен на 14.09.2007).

Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Писмен отговор на питане на н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно спиране на недовършените процедури за приватизация в отрасъл енергетика, поради невнасяне и неприемане от Министерски съвет на стратегия за приватизация на енергетиката (връчен на 14.09.2007).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно промяна статута на защитена територия и намарение за застрояване на плажната ивица на Слънчев бряг (връчен на 14.09.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно обявяване на защитена територия (връчен на 14.09.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно мерки за преустановяване изхвърлянето на отпадъци от моторни превозни средства (връчен на 14.09.2007).

Сергей Станишев, Министър-председател на Република България:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА относно неусвоени и върнати бюджетни средства по различни програми от общините Балчик, Каварна и Шабла (връчен на 14.09.2007).

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно нарушаване на нормите за шум и вредни емисии от Търговско развлекателния комплекс Mall SKY CITY (връчен на 14.09.2007).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно водоснабдяване на с. Долна Вереница, общ. Монтана (връчен на 14.09.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно нарушаване на нормите за шум и вредни емисии от Търговско развлекателния комплекс Mall SKY CITY. (връчен на 14.09.2007).

Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ относно изпълнение на договорите за обмен на зърно за Държавния резерв (връчен на 14.09.2007).

===
Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Устен отговор в заседанието на 14.09.2007 на въпрос на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно изграждането на база данни за професионалната реализация на завършилите студенти.

Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Устен отговор в заседанието на 14.09.2007 на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно състоянието на Държавния резерв.
Устен отговор в заседанието на 14.09.2007 на питане на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно политиката по контрол за разходването на бюджетни средства за преодоляване на щетите от бедствия и аварии.

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 14.09.2007 на въпрос на н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно прилагането на Регламент № 1931/2006 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.
Устен отговор в заседанието на 14.09.2007 на въпрос на н.п. ХРИСТО КИРИЛОВ ПОПОВ относно безспорното установяване личностите на загиналите във Франция Коен и Фадеев.
Устен отговор в заседанието на 14.09.2007 на въпрос на н.п. МИНЧО ВИКТОРОВ СПАСОВ относно действията на полицията във връзка с инцидент на магистрала Тракия.
Устен отговор в заседанието на 14.09.2007 на питане на н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно облекчаване на посещенията на граждани от Сърбия и Македония в нашата страна.
Устен отговор в заседанието на 14.09.2007 на въпрос на н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ относно информацията в медиите за доклад на английската служба Скотланд Ярд за убийството на сестрите Белнейски.
Устен отговор в заседанието на 14.09.2007 на въпрос на н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно мерки на Министерството на вътрешните работи по отношение критиките на Европейската комисия в последния й доклад за България от 27.06.2007 г.
Устен отговор в заседанието на 14.09.2007 на въпрос на н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно неупражняването на правомощията на Министерството на вътрешните работи по отношение на организацията на движение на МПС в гр. София.

Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Устен отговор в заседанието на 14.09.2007 на въпрос на н.п. МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ относно закупуване, за нуждите на армията, на цифрови радиорелейни станции втора употреба от М-тел.
Устен отговор в заседанието на 14.09.2007 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно създаване на военизирано звено за охрана на магистрати.
Устен отговор в заседанието на 14.09.2007 на въпрос на н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно премахване обезщетенията при пенсиониране на военнослужещите.
Устен отговор в заседанието на 14.09.2007 на въпрос на н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно съмнения за наличието на корупционни практики в Министерството на отбраната при организирането на тръжни процедури за доставка на военни оптични прибори.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 14.09.2007 на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно позицията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството към проекта за разширение на Националната художествена академия.
Устен отговор в заседанието на 14.09.2007 на въпрос на н.п. ТОДОР НИКОЛОВ БАТИЛОВ относно презастрояването на курорта "Слънчев бряг" и съществуваща вероятност от застрояването на 500 дка от пясъчните дюни.

Форма за търсене
Ключова дума