Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
22/06/2007
I. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно насрочване на дати за прегледи от ТЕЛК и НЕЛК.
2. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно нова стратегия на Министерството на здравеопазването по отношение на медицинското обслужване на един милион граждани без здравни осигуровки. Нови моменти в политиката на министерството за осигуряване на достъп до лечение на здравнонеосигурените граждани.


II. Веселин Близнаков, Министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно изявление на министъра за неизтеглянето на българския военен контингент от Ирак.


III. Георги Петканов, Министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно процедурата по номиниране на кандидати за съдии към Европейския съд по правата на човека.
2. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно опита за подкуп в особено големи размери на бившият директор на БНТ от бизнесмена Красимир Гергов и действията на правоохранителните органи по случая в контекста на предстоящата партньорска проверка за напредъка на България в изпълнението на изискванията в областта на вътрешния ред и правосъдието.
3. Питане от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно готовността за прилагане на Закона за търговския регистър.


IV. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансовото състояние на Националната електрическа компания.


V. Петър Мутафчиев, Министър на транспорта ще отговори на:

1. Питане от н.п. СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА относно политиката на министерството за използване на концесията като средство за оживяване на транспорта в България.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на вътрешните работи Румен Петков - на въпрос от народния представител Антонела Понева и на питане от народния представител Елиана Масева;
- министърът на финансите Пламен Орешарски - на питане от народния представител Мартин Димитров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Сергей Станишев, заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин, и министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова.
Общ брой: 12 ( писмени: 7 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 4
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Общ брой: 4 ( писмени: 1 , устни: 3 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 1
Смесени: 0
Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно приложното поле и изпълнението на Закона за висшето образование (връчен на 22.06.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно нарушения при провеждане на националното състезание с тестове за седмокласници (връчен на 22.06.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно продължаващи нарушения в Професионална гимназия по железопътен транспорт "Никола Корчев" - гр. София(връчен на 22.06.2007).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ УЗУНОВ относно липсата на действие и неправомерното забавяне на отговор от страна на Министерството на земеделието и горите по повод молба за промяна предназначението на държавен горски фонд - изключване на гори и земи, представляващи държавен горски фонд от землището на с. Кривня, общ. Вятово, област Русе (връчен на 22.06.2007).
===
Веселин Близнаков, Министър на отбраната:
Устен отговор в заседанието на 22.06.2007 на въпрос на н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно изявление на министъра за неизтеглянето на българския военен контингент от Ирак.

Георги Петканов, Министър на правосъдието:
Устен отговор в заседанието на 22.06.2007 на питане на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно опита за подкуп в особено големи размери на бившият директор на БНТ от бизнесмена Красимир Гергов и действията на правоохранителните органи по случая в контекста на предстоящата партньорска проверка за напредъка на България в изпълнението на изискванията в областта на вътрешния ред и правосъдието.
Устен отговор в заседанието на 22.06.2007 на питане на н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно готовността за прилагане на Закона за търговския регистър.
Устен отговор в заседанието на 22.06.2007 на питане на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно процедурата по номиниране на кандидати за съдии към Европейския съд по правата на човека.

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Устен отговор в заседанието на 22.06.2007 на питане на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансовото състояние на Националната електрическа компания.

Петър Мутафчиев, Министър на транспорта:
Устен отговор в заседанието на 22.06.2007 на питане на н.п. СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА относно политиката на министерството за използване на концесията като средство за оживяване на транспорта в България.

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 22.06.2007 на питане на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно нова стратегия на Министерството на здравеопазването по отношение на медицинското обслужване на един милион граждани без здравни осигуровки. Нови моменти в политиката на министерството за осигуряване на достъп до лечение на здравнонеосигурените граждани.
Устен отговор в заседанието на 22.06.2007 на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно насрочване на дати за прегледи от ТЕЛК и НЕЛК.

Форма за търсене
Ключова дума