Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
08/06/2007
I. Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно резултатите от разговорите между представители на пенсионерските организации и експерти на Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт относно необходимостта от преизчисляване на пенсиите на база средномесечен осигурителен доход за 2006 г. и осигуряване на необходимата за това сума от 757 млн.лева годишно.


II. Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно изпълнението на изискването на чл. 45, ал. 1, т. 9 от Закона за здравното осигуряване.


III. Румен Петков, Министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно изтичане на класифицирана информация.
2. Въпрос от н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно детската проституция в България.


IV. Пламен Орешарски, Министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно предсрочно изплащане на български дълг към МВФ.


V. Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно намаляване на бюрократичната тежест върху фирмите.


VI. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно осигуряване на прозрачност на управленските решения и достъп до екологична информация.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Сергей Станишев - на въпрос от народния представител Атанас Атанасов;
- министърът на земеделието и горите Нихат Кабил - на въпрос от народния представител Николай Камов.
На основание чл. 78, ал. 4 и чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Мария Капон към министъра на финансите Пламен Орешарски;
- въпрос от народния представител Павел Шопов към министъра на отбраната Веселин Близнаков;
- питане от народния представител Мария Капон към министъра на правосъдието Георги Петканов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на транспорта Петър Мутафчиев, и министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов.
Поради ангажименти във връзка с провеждащата се по инициатива на Министерството на външните работи Трета конференция "Участието на България в европейската външна политика и нейното черноморско измерение", в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин.
Общ брой: 9 ( писмени: 4 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 1
КБ: 2
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 0
Смесени: 0
Общ брой: 5 ( писмени: 0 , устни: 5 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 0
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 2
Смесени: 0
Даниел Вълчев, Заместник министър-председател и министър на образованието и науката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно организирането на ученически и студентски отдих за българи от чужбина през 2007 г. (връчен на 08.06.2007).

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно отчуждаването на имоти за строителството на почивна станция - Районен учебен център на Министерството на промишлеността в кв. "Чайка" - Варна, и продажбата през 1999 г. на Районен учебен център - хотел "Фиеста" от Министерството на промишлеността - "Стопански търговски комплекс" ЕООД, гр. София, на "Миромекс" ЕООД (връчен на 08.06.2007).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ относно преодоляване последствията от сушата (връчен на 08.06.2007).
Писмен отговор на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно Решение № 1211 на Общинска служба по земеделие и гори - Берковица (връчен на 08.06.2007).
===
Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Устен отговор в заседанието на 08.06.2007 на питане на н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно предсрочно изплащане на български дълг към МВФ.

Румен Петков, Министър на вътрешните работи:
Устен отговор в заседанието на 08.06.2007 на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно детската проституция в България.
Устен отговор в заседанието на 08.06.2007 на въпрос на н.п. АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ относно изтичане на класифицирана информация.

Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката:
Устен отговор в заседанието на 08.06.2007 на питане на н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно намаляване на бюрократичната тежест върху фирмите.

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 08.06.2007 на питане на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно осигуряване на прозрачност на управленските решения и достъп до екологична информация.

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Устен отговор в заседанието на 08.06.2007 на въпрос на н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно резултатите от разговорите между представители на пенсионерските организации и експерти на Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт относно необходимостта от преизчисляване на пенсиите на база средномесечен осигурителен доход за 2006 г. и осигуряване на необходимата за това сума от 757 млн.лева годишно.

Радослав Гайдарски, Министър на здравеопазването:
Устен отговор в заседанието на 08.06.2007 на питане на н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно изпълнението на изискването на чл. 45, ал. 1, т. 9 от Закона за здравното осигуряване.

Форма за търсене
Ключова дума