Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
20/04/2007
I. Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно гарантиране сигурността и правата на българските граждани в Либия.
2. Въпрос от н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно статута на българските граждани, работещи в Либия.


II. Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно мерките за включването на с. Ореш, община Свищов в Националната пътна мрежа.
2. Въпрос от н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно дейността на ДАМС при предоставяне на средства от извънредните тиражи на Българския спортен тотализатор за училищните спортни обекти.


III. Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно незаконни действия на отговорни длъжностни лица в система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.


IV. Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно правителствената политика по отношение на големите промишлени екозамърсители и специално към комбината "Кремиковци".
2. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно опазване на Природен парк "Витоша".
3. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно запазване статута на защитена територия на Ботаническата градина - Балчик.


V. Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно неизпълнение на законовите забрани за палеж на стърнища.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на финансите Пламен Орешарски - на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- министърът на вътрешните работи Румен Петков - на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на икономиката и енергетиката Румен Овчаров - на питане от народния представител Мартин Димитров;
- министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски - на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов - на 3 въпроса от народните представители Евдокия Манева, Иван Сотиров, и Стела Банкова;
- министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова - на въпрос от народния представител Фатме Илияз и на питане от народния представител Деница Димитрова.
Поради предварително поет ангажимент, министър-председателят на Република България Сергей Станишев не може да участва в заседанието за парламентарен контрол.
Общ брой: 25 ( писмени: 16 , устни: 9 )
По парламентарни групи
НДСВ: 0
ОДС: 9
КБ: 2
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 4
Смесени: 0
Общ брой: 11 ( писмени: 1 , устни: 10 )
По парламентарни групи
НДСВ: 3
ОДС: 1
КБ: 1
ДПС: 0
СДС: 0
БЗНС: 0
НВ: 0
Независими: 3
Смесени: 0
Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно неизпълнение на задълженията на кмета на гр. Стара Загора във връзка с незаконно депониране на животински отпадъци (връчен на 20.04.2007).

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА и НИКОЛАЙ БОЯНОВ МИХАЙЛОВ относно депониране на животински отпадъци от фирма "Градус" - Стара Загора (връчен на 20.04.2007).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно събираемостта на застраховката "Гражданска отговорност" (връчен на 20.04.2007).

Емилия Масларова, Министър на труда и социалната политика:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно забавянето при приемането на нова наредба за условията и реда за производство, внос, продажба и поддържане на помощни средства, приспособления и съоражения за хората с увреждания (връчен на 20.04.2007).

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. АНТОНЕЛА АНГЕЛОВА ПОНЕВА относно изграждане на инсталация за сухи строителни смеси "БАУМИТ" (връчен на 20.04.2007).

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно липсваща информация в Националния туристически регистър (връчен на 20.04.2007).

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно пренасочване на движението във връзка с ремонт на прохода "Хаинбоаз" (връчен на 20.04.2007).

Пламен Орешарски, Министър на финансите:
Писмен отговор на въпрос на н.п. НЕНО НЕНОВ ДИМОВ относно състава на териториалните дирекции на НАП (връчен на 20.04.2007).

Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно политиката на Министерството на външните работи в защита на задържаните в Либия български медиции (връчен на 20.04.2007).

Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Писмен отговор на въпрос на н.п. ФИЛИП ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно спешната необходимост от укрепване на участък от пътя с. Ореш, гр. Свищов (връчен на 20.04.2007).
===
Ивайло Калфин, Заместник министър-председател и министър на външните работи:
Устен отговор в заседанието на 20.04.2007 на въпрос на н.п. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН относно статута на българските граждани, работещи в Либия.
Устен отговор в заседанието на 20.04.2007 на питане на н.п. ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА относно гарантиране сигурността и правата на българските граждани в Либия.

Емел Етем, Заместник министър-председател и министър на държавната политика при бедствия и аварии:
Устен отговор в заседанието на 20.04.2007 на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно дейността на ДАМС при предоставяне на средства от извънредните тиражи на Българския спортен тотализатор за училищните спортни обекти.
Устен отговор в заседанието на 20.04.2007 на въпрос на н.п. ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ относно мерките за включването на с. Ореш, община Свищов в Националната пътна мрежа.

Асен Гагаузов, Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Устен отговор в заседанието на 20.04.2007 на въпрос на н.п. СТАНЧО НИКОЛОВ ТОДОРОВ относно незаконни действия на отговорни длъжностни лица в система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Джевдет Чакъров, Министър на околната среда и водите:
Устен отговор в заседанието на 20.04.2007 на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно запазване статута на защитена територия на Ботаническата градина - Балчик.
Устен отговор в заседанието на 20.04.2007 на питане на н.п. ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ относно правителствената политика по отношение на големите промишлени екозамърсители и специално към комбината "Кремиковци".
Устен отговор в заседанието на 20.04.2007 на питане на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно опазване на Природен парк "Витоша".

Нихат Кабил, Министър на земеделието и горите:
Устен отговор в заседанието на 20.04.2007 на въпрос на н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА относно неизпълнение на законовите забрани за палеж на стърнища.

Форма за търсене
Ключова дума